Läkaren: Jag står för utlåtandet

NYHETER

Grundar rapporten på undersökningar

Den psykiatriska mottagningen anmäldes för diskriminering.

Men läkaren anser sig ha handlat rätt.

– Jag står för formuleringarna i utlåtandet, säger han till Punkt SE.

Foto: PUNKT SE I GÅR

Läkaren Anders Strömstedt på Psykiatriska mottagningen Norrmalmstorg DO-anmäldes efter att ha formulerat sig ”på ett nedlåtande sätt mot invandrargrupper från Medelhavet”.

Läkarens formuleringar fick hela Nyhetssverige att reagera.

”Inte diskriminerande”

Men enligt Anders Strömstedt är det inte fråga om diskriminering, istället tror han att mottagningen anmälts på andra grunder. Han tror att de två anmälningarna till DO snarare handlar om Försäkringskassans utslag.

– De här människorna känner sig kränkta eftersom vi inte har uppfattat dem som så sjuka som de vill påskina. Men jag kan förstå att människor kan uppleva sig kränka av olika formuleringar, säger han.

I ditt utlåtande beskrivs patientens hustrus klädsel. Är det relevant för bedömningen av patienten?

– Det kan vara av värde för helhetsbilden av individen. Han ville inte föra egen talan, utan hade en ”ledsagare” med sig. Hennes agerande och beteende måste ses mot bakgrund av hennes sociokulturella referensram. Det betyder bland annat att man beskriver klädvalet. Det är inte på något sätt diskriminerande, lika lite som att man beskriver en tatuerad, säger han.

Krympt verksamhet

Strömstedt grundar sina formuleringar i utlåtandet på forskning från bland annat Rinkeby vårdcentral.

– Min medarbetare är själv grekisk invandrare och har skrivit vetenskapliga rapporter om saken. Och av våra över tusen utredningar, sedan 15 år tillbaka, är det första gången vi blir anmälda. Därför är det ytterst pinsamt att vi nu beskrivs som rasistiska bufflar, säger han.

Mottagningen har numera dragit ned på verksamheten på grund av pensioneringar.

FAKTA/Läkaren

Läs också:

Sara Haldert (.se)