Friskolor breder ut sig i Göteborg

NYHETER

Till nästa hösttermin kan staden ha 42 nya utbildningar

Göteborg kan få 42 nya friskoleutbildningar till nästa års skolstart. Framförallt är det gymnasieskolorna som står för ökningen.

– En orsak är de stora barnkullarna, det finns en marknad, säger Birgitta Fredander på Skolverket.

Foto: Kitas gymnasium är en av de friskolor som växer och ansöker nu om flera nya utbildningar.

Intresset för att få starta fristående utbildningar har ökat kraftigt i hela landet. Så även i Göteborg. I den ansökningsomgång som gick ut i april hade 42 ansökningar kommit in för att få starta verksamhet höstterminen 2008 i Göteborgs kommun. Det handlar dock inte om 42 nya skolor, utan om utbildningsprogram.

– Vi skickar sedan ansökan vidare till den berörda kommunen, som ska yttra sig innan den 15 september. Därefter gör vi en helhetsbedömning, generellt sett kan man säga att 30-40 procent av ansökningarna får avslag, säger Birgitta Fredander, enhetschef på Skolverket.

Stora elevkullar

Det kommunerna får yttra sig om är huruvida en friskola kan inverka negativt på det kommunala skolväsendet, det vill säga negativa ekonomiska eller organisatoriska effekter.

– Det kan vara att kommunen tvingas stänga en skola eller ett program på grund av att man inte får tillräckligt med elever, säger Birgitta Fredander.

Hon tror att ökningen av friskoleutbildningar hänger ihop med att elevkullarna kommer vara stora några år framåt.

– Det finns en marknad för att starta utbildningar. Dessutom har signalerna från kommunpolitiker blivit mer positiva de senaste åren, säger hon.

Vill starta friskoleutbildning

Snitz resursskola är en av de organisationer som vill starta en friskoleutbildning, i detta fall för- och grundskola för barn med neurologiska handikapp.

– Vi vet genom undersökningar att behovet är större än de platser kommunen kan erbjuda. Vi hoppas vi får starta vår verksamhet nästa höst, säger Siv Fjell på Snitz resursskola.