Nytt rekord i antal organdonationer

NYHETER

24 organtransplantationer hittills i år:
Ovanligt många donatorer i länet

Organdonationerna i Stockholm slår nya rekord.

Men kötiderna är fortfarande långa. Störst är efterfrågan på njurar.

Inte på länge har donationsläget varit bättre i Stockholm än vad det är nu.

Hittills i år har 24 organtransplantationer genomförts i länet, jämfört med 22 stycken under hela 2006, visar siffror som Punkt SE tagit del av.

– Det har varit ovanligt många donatorer i vårat upptagningsområde. Vi har länge haft problem med en sjunkande donationsfrekvens, så vi hoppas att det vi ser nu är ett resultat av det arbete vi lagt ner i frågan, säger Lars Wennberg, docent och överläkare i transplantationskirurgi vid Karolinska universitetssjukhuset i Huddinge.

Lång kötid

Just nu väntar cirka 90 personer i Stockholms län på en ny lever, njure, pancrease (bukspottkörtel) eller ett nytt hjärta. Men någon minskning av kötiden är enligt Lars Wennberg ännu inte i sikte.

– Den ökade donationsviljan återspeglar sig inte omedelbart, utan det är ganska långsamma förlopp. Det krävs en hög donationsfrekvens innan man kan se resultat i form av kortare väntetider, säger han.

Något positivt

Störst är efterfrågan på njurar, vilket också återspeglar sig i riksstatistiken. Hittills i år har totalt 333 organtransplantationer genomförts i landet. Av dessa var 205 njurtransplantationer, varav 74 har gjorts från levande donatorer, enligt Donationsrådets kvartalsstatistik.

– I dag är folk mer upplysta om organdonation och vet att frågan kommer att komma om någon i ens närhet avlider. Det händer att många säger nej när det väl gäller, men de flesta som godkänner en donation känner ofta att det har kommit något positivt ur det tragiska dödsfallet, säger Jenny Olofsson, transplantationskoordinator vid Karolinska Universitetssjukhuset i Huddinge.

Så säger lagen

Organ och vävnader får tas tillvara:

i de fall den avlidne uttryckligen gett sitt medgivande till donation.

i de fall en donation står i överensstämmelse med den avlidnes inställning.

Organ och vävnader får inte tas tillvara:

i de fall den avlidne uttryckligen motsatt sig donation under sin livstid.

i de fall den avlidens vilja är okänd och de närstående använder sin vetorätt och säger nej.

600 personer i kön

1 544 478 personer var registrerade i donationsregistret den 30 september 2007.

Omkring 250–300 personer avlider varje år under sådana omständigheter att organdonation vore möjlig.

Drygt 600 personer står i kö.

För att anmäla intresse för organdonation ansöker du enklast om ett donationskort hos Donationsrådet.

Källa: Donationsrådet