Höjd a-kasseavgift missgynnar kvinnor

NYHETER

Stockholm (TT)

Den kraftiga höjningen av a-kasseavgiften är kvinnofientlig.

Det konstaterar regeringen i sin egen lagrådsremiss.

För vissa förbund blir höjningen dessutom högre än det utlovade taket på 300 kronor.

Från och med årsskiftet höjs egenavgiften till a-kassan med för de flesta 200–300 kronor i månaden. Det innebär att de allra flesta kommer att få betala 300–400 kronor, jämfört med dagens nivå på runt 100-lappen i månaden.

Hårdast drabbade blir de lågavlönade, sjukskrivna och föräldralediga – alla grupper där kvinnor dominerar kraftigt.

Regeringens konstaterar just detta, om än något inlindat. I lagrådsremissen står att läsa: ”Förslag om förhöjd finansieringsavgift kan få konsekvenser som medför att det inte är helt neutralt ur jämställdhetssynpunkt”.

Löftet sviks

Dessutom drabbas en annan stor kvinnodominerad grupp:

– De deltidsanställda missgynnas, säger Peter Schönefeld, kanslichef på Arbetslöshetskassornas samorganisation (SO).

De kommer att få betala full a-kasseavgift, trots att de bara jobbar halvtid – till skillnad mot de helt arbetslösa som slipper avgiftshöjningen.

Enligt SO:s tolkning och beräkning av regeringens lagrådsremiss sviks också löftet att ingen a-kassamedlem ska få en högre höjning än 300 kronor i månaden. Musikernas, Teaterverksammas och Sveriges fiskares a-kassamedlemmar får ännu högre höjningar, som mest med drygt 400 kronor.

Så här skriver regeringen: ”Regeringen anser dock att denna begränsning (de 300 kronorna) inte bör utgöra något hinder mot att höja medlemsavgifterna på grund av eventuellt ökade administrationskostnader”.

– Det hänger ihop med att man tar bort utjämningssystemet, säger Schönefeld.

– Flera små kassor kommer att få betydligt högre kostnader för att administration, tillägger han.

”Förundrade”

En annan konsekvens av förslagets beräkningsmodell blir att Akademikernas a-kassa kommer att betala in cirka en halv miljard kronor mer till staten än vad som betalas ut i form a-kassa. Staten kommer alltså göra en vinst på Akademikernas a-kassa.

– Vi är rätt förundrade över konstruktionen, säger Schönefeld som anser att flera förändringar i förslaget har smugits in jämfört med vad som sades före valet.

Läs mer:

TT