TV7 ska bli betalkanal

NYHETER

Aftonbladet behåller sitt ägande i TV7, men låter C4 Partners tills vidare ta över driften och det ekonomiska ansvaret för den förlustbringande kanalen.

Tanken är att TV7 ska bli en betal-TV-kanal.

TV7 hade fram till den 30 september i år gått med en förlust på 71 miljoner kronor, varav 17 miljoner under den tredje kvartalet.

Schibsted tar en kostnad på mellan 5 och 10 miljoner kronor som en konsekvens av affären.

– Vi har inte lyckats med att dra in tillräckligt med annonsintäkter, säger Aftonbladets vd Carl Gyllfors till TT.

Tar över driften

Driften av TV7 och det ekonomiska ansvaret tar C4 Partners över tills vidare.

– Vi är ett bolag som sysslar med kommersiell rådgivning, som exempelvis köp- och säljprocesser, inom mediebranschen, säger Ulrika Linder, delägare på C4 Partners.

Bolaget har tidigare bland annat hjälpt riskkapitalbolag att köpa medieföretag. Det gäller exempelvis Nordic Capitals köp av Canal Plus-koncernen.

Behåller ägandet

– Aftonbladet behåller 100 procent av sina aktier i TV7 och tanken är att göra om kanalen och göra en nysatsning tillsammans med partners till Aftonbladet, säger Ulrika Linder.

– Vi kommer nu tills vidare att vara ett driftbolag för TV7, men kanalen kommer även i fortsättningen ägas av Aftonbladet. Vad de har gjort är bara att outsourca driften innan vi har hunnit sätta en ny struktur på bolaget, säger Ulrika Linder.

Det handlar inte bara om att omprofilera kanalen utan också om att skapa en ny affärsmodell.

Varsel

– I dag är kanalen helt gratis, men på sikt är tanken att kanalen ska bli en betalkanal, säger Ulrika Linder.

Förändringen kommer att beröra ett 20-tal anställda på Aftonbladet Produktion AB och TV7 och varselförhandlingar har inletts med facket.

Som ett led i den kostnadsöversyn som pågått på Aftonbladet sedan i våras har styrelsen också beslutat att lägga ut tv-bilagan på entreprenad. Aftonbladet ska också avveckla korrekturläsningen.