Littorin i debatt om arbetsrätten

Publicerad:
Uppdaterad:

Moderater kräver ändrad arbetsrätt - ministern säger nej

Arbetsmarknadsminister Sven Otto Littorin kan bli moderatstämmans mest utskällda deltagare.

Hans försvar för arbetsrätten väcker starka känslor internt och har lett till flera motioner.

I dag debatteras ämnet på moderaternas stämma.

Sven Otto Littorin.
Foto: Fredrik Hofgaard
Sven Otto Littorin.

I våras sålde Sofia Appelgren salladsbaren Wild n' Fresh i Göteborg. Hon vägrade teckna kollektivavtal för sina anställda och till slut blev fackets blockad för mycket.

Salladsbaren nämns i flera motioner om arbetsrätten som skrivits till moderaternas partistämma.

Arbetsmarknadsminister Sven Otto Littorin har hela tiden försvarat blockaden och den moderata partiledningens linje är att arbetsrätten ska bevaras. Inför stämman i Gävle skriver man:

Svenska modellen fungerar

”Den svenska modellen, som tar sin utgångspunkt i att arbetsmarknadens parter tar ett stort ansvar, fungerar väl. Ett arbetsrättsligt regelverk är nödvändigt för att företag och anställda ska kunna verka under stabila spelregler.”

Många moderater håller inte med. I flera motioner kräver partimedlemmarna att facket inte ska kunna sätta företag som saknar kollektivavtal i blockad. Ungdomsförbundet går längst och kräver en total omgörning av arbetsrätten. Lagen om anställningsskydd, LAS ska avskaffas liksom Medbestämmandelagen, MBL.

Debatteras idag

Ungmoderaterna kräver även att lagens stöd för fackliga blockader ska tas bort.

I dag debatteras frågan på stämman men redan i går kunde aftonbladet.se:s läsare chatta med arbetsmarknadsminister Sven Otto Littorin. I en intervju med Svenska Dagbladet öppnade Littorin en liten dörr när han sa att spelreglerna på arbetsmarknaden kan komma att ändras - om både fack och arbetsgivare är med på noterna.

Publicerad: