Läkare missade utomkvedshavandeskap

NYHETER

En 28-årig kvinna blev mycket dålig i ett utomkvedshavandeskap och hennes ena äggledare opererades bort.

Socialstyrelsen anser att läkaren borde ha kontrollerat kvinnans graviditet bättre.

Kvinnan sökte akut upp kvinnokliniken på Akademiska sjukhuset i mars i år. Hon var i nionde graviditetsveckan och hade blödningar.

Läkaren trodde att kvinnan hade fått missfall och skickade hem henne.

Men upprepade provsvar visade att kvinnan hade en förhöjd nivå av graviditetshormon. Enligt Socialstyrelsen borde det ha fått läkaren att misstänka att det rörde sig om ett utomkvedshavandeskap och tätare kontroller av kvinnan borde ha ordinerats.

Kräver redovisning

Ungefär en vecka efter det första besöket började kvinnan må mycket dåligt. Hon fördes i ambulans till sjukhus där hon opererades. Då konstaterades att hon hade fyra liter blod i buken och äggledaren hade spruckit. Vid operationen avlägsnades höger äggledare.

Socialstyrelsen kräver nu att verksamhetschefen ska redovisa hur händelsen ska användas i utbildande syfte så att något liknande inte inträffar igen.