Smittsamt virus slår till mot barn

NYHETER

Föräldrar till små barn bör inte i onödan vistas med barnen i stora folksamlingar.

Säsongens första fall av RS-virus i Göteborg har rapporterats.

Varje år vårdas runt 3?000 svenska barn på sjukhus på grund av RS-infektion. Hur många som drabbas är olika från säsong till säsong, liksom hur starkt eller svagt viruset blir.

– Föräldrar till små barn bör inte sätta sig på ett fik med ett litet barn. Man ska tänka sig för innan man exponerar dem i onödan, säger Martin Wahl som är smittskyddsläkare vid Smittskyddsenheten i Göteborg.

De allra minsta barnen, för tidigt födda och hjärt- och lungsjuka barn, är extra utsatta eftersom de har ett sämre utvecklat immunförsvar och skörare luftvägar. RS-virus smittar även vuxna, men då i form av en vanlig förkylning.

Som en förkylning

Johanna Hillgren (.se)