Sju anhållna för miljonbedrägeri

Uppdaterad 2011-03-11 | Publicerad 2007-12-11

Misstänks ha bluffat till sig över 50 miljoner kronor med förfalskade handlingar

Sex män och en kvinna hemmahörande i Stockholm, Uppsala och Örnsköldsvik, greps i dag misstänkta för att tillsammans och med hjälp av förfalskade dokument ha förskansat sig 50 miljoner kronor från Allmänna arvsfonden.

Utredningen har pågått sedan början på september.

De sju personerna har varit anhållna i sin utevaro och greps i dag på morgonen i en koordinerad polisoperation. Polisen har också genomfört husrannsakningar. Utredningen är ännu i sin linda och drivs av strategiska sektionen på länskriminalpolisen i Stockholm. Flera brott ska ha begåtts av de sju personerna, som är privatpersoner och alltså inte har någon direkt koppling till Allmänna arvsfonden.

Förfalskade dokument

– Brotten misstänks ha begåtts under andra halvåret 2006 och under 2007, säger Ulf Göranzon på Länskriminalen i Stockholm.

Han vill inte berätta några detaljer om hur bedrägeriet ska ha gått till. Ytterligare gripanden och husrannsakningar kan komma att ske. Men brotten handlar om att de misstänkta ska ha förfalskat dokument och handlingar.

Allmänna arvsfonden samlar in och förvaltar arv där en avliden person saknar make eller närmare släktingar och inte har skrivit ett testamente. Förutom att förvandla egendomar och dödsbon till reda pengar består verksamheten också av att ekonomiskt stödja verksamheter med barn, ungdomar och personer med funktionshinder.

Den del av Allmänna arvsfonden som har drabbats av bedrägerierna är Arvsfondsenheten på Kammarkollegiet som granskar testamenten och omvandlar dödsbon till pengar.

Arvsfonden slog larm

Det var personal på Arvsfondsenheten som upptäckte de misstänkta bedrägerierna och slog larm till polisen.

– Vi har hjälpt till med utredningen på olika sätt, säger Ingrid Backlund, kammaråd på Arvsfondsenheten på Kammarkollegiet till aftonbladet.se. Men mycket mer kan jag inte säga i nuläget.

De sju är misstänkta för grovt bedrägeri, försök till grovt bedrägeri och urkundsförfalskning.

Vice chefsåklagare Per Lindqvist är förundersökningsledare. Han kommer under eftermiddagen att lämna in begäran om offentlig försvarare för de sju gripna. Senast på fredag måste han komma in med häktningsframställan.

– Vi misstänker att det finns kopplingar mellan de här personerna, att de har ett samröre och att det har funnits en gemensam brottsplan där de misstänkta har deltagit på olika sätt, säger Per Lindqvist till TT.

Har de avlidna som testamentena rör några kopplingar till varandra?

– De har så vitt jag kan bedöma i dag ingen koppling till varandra, svarar Lindqvist.

Han säger, apropå summans storlek, att det rör ”flera fall” av testamentesförfalskningar.

ANNONS