Ica återkallar 100 ton äpplen

NYHETER

Förbjudet mögelgift hittat i tonvis med svenska juläpplen

Giftet är förbjudet att använda i svensk fruktodling.

Trots det hittades bekämpningsmedlet i tonvis med juläpplen hos Ica.

– Det ligger under gränsvärdet, men vi väljer ändå att återkalla alla äpplen från den här odlaren, säger Icas kvalitetschef Lena Sparring.

Foto: INGRID MARIE.

Det var i torsdags som Livsmedelsverket meddelade att man vid en rutinprovtagning hittat bekämpningsmedlen Bitertanol och Trifloxystrobin i äpplen från en skånsk fruktodlare.

Odlaren har enbart levererat till Ica, som beslutade att omedelbart återkalla hela hans leverans – sammanlagt 100 ton äpplen.

Redan sålda

– Provtagningen hade skett tidigare. Eftersom halterna låg under gränsvärdena så blev det inget saluförbud. Men vi vill inte att våra leverantörer ska använda farliga ämnen, därför tar vi tillbaka alltihop, säger Lena Sparring.

– Vi är bestörta över vad som hänt och sökt odlaren aktivt, men inte lyckats få tag på honom. Vi vill gå till botten med detta och veta vad som hänt och varför han använt detta medel.

Äppelodlarne i Skåne har levererat sorterna Ingrid Marie och Cox Orange. Cox Orange-äpplena har redan sålts. De är enligt Ica ingen fara att äte frukten, men de kunder som köpt äpplen tidigare och har dem kvar kan lämna tillbaks frukten och få pengarna tilbaka.

Hela landet

– Vi vet att 100 ton gått ut. 30 ton har vi stoppat på lagret. Men vi har bedömt att cirka 70 ton gått ut i butiker över hela landet. Den frukten är nu återkallad, säger Sparring.

Om man hittar Cox Orange eller Ingrid Marie i butiken är den enligt Sparring garanterat fri fårn gift.

– Det finns äpplen av samma sort från andra odlare i butikerna nu.

Bekämpningsmedlen som hittades i frukten från den aktuella odlaren är miljöfarliga och förbjudna i Sverige. Däremot är de tillåtna i en rad andra länder.

Äpplen odlade utomlands kan alltså också ha spår av mögelgift som inte får användas i Sverige. Ica är förtegen om man importerat frukt från länder som tillåter ämnen som Bitertanol och Trifloxystrobin.

– Det innebär ingen hälsofara att äta de här äpplena. Halten ligger under gränsvärdet. Vi har stoppat detta för att tydligt markera att vi inte vill att våra odlare använder medlen, säger Sparring.