Global uppvärmning hotar Amazonas

NYHETER

WWF: 60 procent kan ha förstörts fram till 2030

Den globala uppvärmningen riskerar att ta död på Amazonas.

Görs ingenting nu kan 60 procent av skogen vara borta år 2030 med kraftigt stigande temperaturer som följd.

Foto: Om ingenting görs nu kan 60 procent av Amazonas vara borta år 2030 med kraftigt stigande temperaturer som följd.

– Amazonas betydelse för världens klimat får inte undervärderas, sa Daniel Nepstad som för Världsnaturfondens räkning presenterade den nya rapporten under det pågående klimattoppmötet på Bali.

Med sina 4,1 miljoner kvadratkilometer skog står Amazonas för en femtedel av jordens färskvattenresurser och 30 procent av världens alla växt- och djurarter. Skogen är också nödvändig för att hindra att enorma mängder koldioxid släpps ut i atmosfären.

Skogsavverkning och torka

Men med en allt varmare jord, skogsavverkning, boskapsexpansion och förvärrad torka riskerar 55 procent av regnskogen att förstöras inom drygt tjugo år, uppger AP. Om regnandet i Amazonas som väntat minskar med tio procent kan ytterligare fyra procent av skogen dö ut.

Målet att jordens temperatur inte ska stiga med mer än två grader på grund av uppvärmningen kommer då inte att uppfyllas.

Två års koldioxidutsläpp

Enligt Världsnaturfonden kan en kraftig skogsavverkning i Amazonas frigöra mellan 55,5 och 96,9 miljarder ton koldioxid fram till 2030. Det motsvarar lika mycket som hela jordens koldioxidutsläpp under en tvåårsperiod.

Men trots allvaret i rapporten vill Brasiliens regering tona ner faran.

– Det är ett så stort och komplext system att man inte kan förutse vad som kommer att hända. Det är som att titta på en blond och blåögd pojke och påstå att han kommer att vinna en OS-medalj, sa Milton Nogueira, regeringens rådgivare i klimatfrågor enligt AP.

ARTIKELN HANDLAR OM