Salems kommun överklagar demonstrationstillstånd

NYHETER

Salems kommun överklagar polismyndighetens beslut att bevilja Nätverket mot rasism och Salemfonden demonstrationstillstånd på lördag.

Kommunen begär även inhibition, alltså att demonstrationstillstånden inte ska gälla så länge överklagandet behandlas av länsrätten.

Kommunstyrelsens ordförande Lennart Kalderén (m) anser inte att polisen tagit tillräcklig hänsyn till ordning, säkerhet och trafik när man gav klartecken för demonstrationen.

– Salemborna får vidkännas ett veritabelt undantagstillstånd på lördag. Därför är det viktigt att få till stånd en juridisk prövning av polisens hantering. Genom att begära inhibition förväntar vi oss att länsrätten behandlar frågan före lördag, säger han i ett pressmeddelande.

Onödiga risker

Salems kommun är även kritisk till hur tillstånden har utformats. Demonstranterna får passera platsen där en 17-åring mördades i december 2000, vilket är skälet till manifestationen. Lennart Kalderén påpekar att det var där förra årets demonstrationer urartade.

– Detta medför onödiga risker. Om polisen måste medge tillstånd borde marschvägen ha dragits längre bort från mordplatsen.

TT