Om två grader brinner djungeln

Vi står allesammans på perrongen och har precis missat tåget.

Bali var sista chansen.

– Fred i vår tid! utbrast den brittiske premiärministern Neville Chamberlain 1938. Sedan började andra världskriget.

Nu säger FN:s klimatkonferens på Bali nej till att sänka utsläppen av växthusgaser med uppemot 40 procent till 2020.

Följden kan bli en katastrof.

Om Jordens temperatur inte ska gå upp mer än två grader?– vilket är EU:s mål?–? måste utsläppen av växthusgaser sluta att stiga 2015 och i stället minska kraftigt. Redan 2050 ska utsläppen vara halverade, helst ännu lägre.

Gör vi inte det börjar Jorden mullra. Processer släpps lösa som inte längre går att hejda.

Inlandsisen smälter

Klimatforskarna räknar med att Grönlands inlandsis börjar smälta oåterkalleligt, i värsta fall redan vid en grads ökning.

I tvågradersvärlden kommer hälften av Europas somrar att vara hetare än den extremt varma sommaren 2003. Strax över två grader kan hela Amazonas försvinna. Torka lamslår den gigantiska regnskogen. En eldstorm förgör en av Jordens största lungor.

FN:s klimatpanel räknade tidigare i år med att utsläppen nästan fördubblas till 2030 om vi inte gör något. I går på Bali kom världens länder överens om väldigt lite.

I-länderna sa att de är beredda att minska utsläppen och u-länderna att de kan tänka sig ”mätbara åtgärder”.

l?USA stoppade EU:s krav på att sänka utsläppen med uppemot 40 procent. Till sist gick landets förhandlare med på att skriva under en urvattnad överenskommelse utan siffror.

Men Vita husets första reaktion i går kväll var illavarslande. Bush har redan ”allvarliga betänkligheter” och kräver lägre utsläpp i u-länder som Kina och Indien. Tvärtemot vad man kom överens om på Bali.

Sänka utsläppen

Nu har vi åtta år på oss att börja sänka utsläppen, om vi ska slippa tvågraders­världen. Jag tror inte det är möjligt. Utgångsläget är för svagt för att få ett starkt klimatavtal 2009 som verkligen leder till sänkta utsläpp från 2013, vilket är EU:s mål.

Om drygt ett år sitter en ny president i Vita huset.

De tre starkaste demokratiska kandidaterna vill alla sänka landets utsläpp med 80 procent till 2050.

Av de tre toppkandidaterna bland republikanerna är bara en, Mike Huckabee, tydligt för sänkningar.

Det är bra om amerikanerna väljer en president som verkligen vill ha ett tufft klimatavtal.

Men om världens länder fattar beslut om kraftigt minskade utsläpp, vad händer då? Folks kostnader för bränsle, flygresor, el och värme stiger snabbt.

Jag tror inte ett ögonblick att vi är mogna för det. Allra minst amerikanerna, som blir tokiga när bensinpriset stiger över fem kronor litern.

Publisert: