15-åringar utnyttjas sexuellt när de dricker

NYHETER

Skrämmande svar i frågor till niondeklassare

De har oskyddat sex, blir sexuellt utnyttjade och utsätts för våld.

Det är verkligheten för unga tjejer och killar i Mariestad på fredags- och lördagskvällarna.

– Det är väldigt allvarligt, säger Monika Hall-Fonander, drogsamordnare i kommunen.

Folkhälsorådet i Mariestad har frågat drygt 300 niondeklassare om deras alkohol- och drogvanor. En del av svaren ger en skrämmande bild av ungdomarnas verklighet.

– En grupp på 8 personer svarar att de har haft oönskat sex eller har blivit sexuellt utnyttjade i samband med att de druckit. 20 personer har haft oskyddat sex, säger Monika Hall-Fonander, kommunens drogsamordnare, till aftonbladet.se.

– Främst är det flickor men också några pojkar som drabbats.

Flickorna dricker mer

Runt 17 procent av de som dricker alkohol säger även att de utsatts för våld eller själva använt våld. Sex procent uppger att drickandet har försämrat resultaten i skolan. Monika Hall-Fonander oroas också över att flickornas drickande har ökat.

– Flickornas drickande är i kapp pojkarnas. Det är inga enorma konsumtionsvanor, men det är fler som uppger att de dricker. Det är också likvärdigt mellan könen när det gäller att bli utsatt för våld. Tjejerna har tagit över manliga beteenden.

Vad ska ni göra åt det här?

– Vi måste givetvis jobba mer aktivt med attitydfrågor och att erbjuda eleverna alternativ till de miljöer där alkohol förekommer. För de som är mellan 15 och 18 år finns inte så hemskt många alternativ i dag.

– Sedan måste vi givetvis jobba med att skjuta upp alkoholdebuten.

Föräldrar köper ut

Undersökningen visar att 15-åringarna har ganska lätt att få tag på alkohol. Det är syskon, kompisar eller föräldrar som köper ut.

– Vi måste höja medvetenheten bland dem så att de inte köper ut till unga människor. Sedan måste vi stärka föräldrarna och diskutera det här i till exempel studiecirklar.

Men Monika Hall-Fonander menar att det också finns positiva saker i undersökningen. Det totala drickandet bland 15-åringarna har minskat med nio procent sedan 2002. Nära hälften av de som svarat dricker aldrig alkohol.

Läs mer:

Johanna Melén