Har du rätt lön?

NYHETER

Så mycket tjänar olika yrkesgrupper – lista

Tjänar du mer än 23 700?

Grattis – då har du högre månadslön än snittet.

Och är sannolikt man.

Statistiska centralbyrån (SCB) presenterade i dag färsk statistik över Sveriges löner 2004.

Det är ingen munter läsning. Snittlönen för kvinnor är 21 500 kronor i månaden – för män 25 800.

Jämo: Det är sorgligt

Kvinnor tjänar alltså fortfarande fyra femtedelar av vad männen tjänar – i stort sett samma förhållande som 1992 då SCB började jämföra könen.

Även om man tar hänsyn till skillnader i ålder, utbildning, arbetstid, sektor och yrke tjänar kvinnor bara 92 procent av männens löner.

– Det är sorgligt. Den traditionella diskrimineringen av kvinnors arbete fortsätter, säger Jämställdhets- ombudsmannen Claes Borgström.

Det har i Sverige under lång tid förts en livlig debatt om jämställdhet, men den har ännu inte lett till några större förändringar när det gäller löner.

– Det kommer att komma tror jag, men strukturerna är väldigt cementerade så det tar lång tid, säger Claes Borgström.

Sämst löner bland restaurangpersonal

De högsta lönerna finns inte helt oväntat i yrkesgruppen verkställande direktörer. Där är snittlönen 65 200 kronor i månaden. Det är fyra gånger så mycket som de lägst betalda – köks- och restaurangbiträden. De tjänar i snitt 16 300 i månaden.

Grupperna är även i topp respektive botten när det gäller lönespridning, det vill säga skillnaden mellan högsta och lägsta lönen.

Bland verkställande direktörer har de bäst betalda 4,3 gånger högre lön än de som tjänar sämst. Bland köks- och restaurangbiträden tjänar nästan alla dåligt. De som tjänar bäst tjänar dubbelt så bra som de som har lägst löner.

Lönetoppen

Lönebotten

Så mycket ska du tjäna

Anders Thoresson