Explosionsrisk efter brand i Enskede

NYHETER

Örbyleden avstängd till måndag morgon

En stor trafikled stängdes av efter en kraftig brand i ett förråd vid Örbyleden i södra Stockolm.

Branden har nu släckts men explosionsrisken är inte över.

Enligt räddningstjänsten var den våldsamma elden släckt på söndag eftermiddag.

Inga gastuber i förrådet hade då exploderat, men risken bedömdes fortfarande som stor.

- Området kommer att vara avspärrat till klockan sju i morgon bitti, sa ansvarigt befäl vid 17-tiden på söndag eftermiddag.

Även trafiken på Örbyleden påverkas av avspärrningarna.

Övertänt

Det var vid 23-tiden natten mot söndag om brand utbröt i gatukontorets upplag intill Örbyleden i södra Stockholm.

I förrådet finns bland annat acetylenflaskor och explosionsrisken bedömdes som stor. När räddningstjänsten kom till platsen var förrådet redan övertänt.

- Det brinner för fullt. Ingen kan gå fram. Det går inte att släcka utan vi får stå här och bevaka och se om det brinner ner eller vad vi ska göra. Det är ett förråd och det är fullt med gastuber, sa ledningsoperatör Bengt Andersson vid räddningstjänsten i Stockholm till TT runt midnatt.

- Det rör sig om acetylen, syrgas och någon sorts skyddsgas och allt är högexplosivt.

Örbyleden stängdes av på grund av risken för explosion.

Inga bostäder påverkades

Inga bostäder har behövt evakueras. Normalt sätts riskavståndet till friliggande brinnande gasflaskor till 300 meter.

Acetylen är en extremt brandfarlig gas löst i lösningsmedel. Vid inandning av höga halter kan den orsaka kvävning, förlamning och medvetslöshet. Vid låga halter är symtomen yrsel, illamående och oförmåga till koordination.

Hittills finns inga uppgifter om att någon människa skadats.

Vad som orsakat branden är inte känt.

aftonbladet.se/TT