Jämtin ringde aldrig Laila Freivalds

NYHETER

”Jag visste att utrikesministern hade jobbat hela julafton”

Stockholm (TT)

Biståndsminister Carin Jämtin frågades ut av KU i dag.

Jämtin berättade att hon aldrig övervägde att ringa till utrikesminister Laila Freivalds.

- Jag har ångrat att jag inte ringde, men jag tror inte att det skulle ha gjort någon skillnad.

Carin Jämtin var den enda minister som var aktiv den första katastrofdagen, söndagen den 26 december. Orsaken var att flodvågen i ett tidigt skede uppfattades som ett biståndsärende eftersom FN bett Sverige göra en biståndsinsats i Sri Lanka.

Nödställda svenskar

Men till Katastrofkommissionen har Jämtin sagt att hon på söndagseftermiddagen kände till att det fanns drabbade svenskar och ringde till utrikesdepartementets (UD) kabinettsekreterare Hans Dahlgren för att prata om det. Inför ett TV-framträdande samma kväll var Jämtin medveten om att det kunde finnas omkomna svenskar.

Biståndsministern talade också med kanslirådet Per Örneus på UD om under vilka förutsättningar Räddningsverket skulle kunna skicka folk till Thailand.

Carin Jämtin berättade för KU att hon under eftermiddagen på söndagen den 26 december diskuterade med sina tjänstemän och andra på UD om vad man kunde göra om svenskar hade drabbats.

- Insikten att vi kanske måste hjälpa nödställda svenskar kom smygande under söndagen, sade hon.

Men Jämtin fick senare veta att UD:s konsulära enhet arbetade för fullt och att diskussion om eventuellt nödställda svenskar fördes även där. Därför agerade hon inte ytterligare, utan koncentrerade sig på biståndsinsatsen i Sri Lanka.

Jämtin ringdes också upp av den konsulära enhetens chef Jan Nordlander på söndagseftermiddagen. Han uppgav bland annat att UD och Räddningsverket var överens om att avvakta med eventuella insatser i Thailand eftersom det var oklart vilka åtgärder som behövdes där.

Jämtin övervägde aldrig att ringa till utrikesminister Laila Freivalds.

Ville inte störa

- Jag har ångrat att jag inte ringde, men jag tror inte att det skulle ha gjort någon skillnad.

Den främsta orsaken till att Jämtin inte ringde Freivalds var att hon visste att den konsulära jouren arbetade för fullt. Men biståndsministern drog sig också för att ringa eftersom hon inte ville störa Freivalds.

- Jag visste att utrikesministern hade jobbat hela julafton. Det är möjligt att jag hade ringt och småpratat om jag visste att hon inte jobbat tidigare.

Lyssna på förhöret med biståndsministern

TT