”Det är nödvändigt att använda djur”

NYHETER

Brun Ulfhake chattade om djurplågeri, smärta och människors likhet med möss och maskar

Brun Ulfhake är forskare på Karolinska institutet.

Brun Ulfhake säger: Hej!

Jag är med er nu för att svara på frågor.

Isa säger: Går det verkligen att jämföra möss och råttors åldrande med en människas?

   Brun Ulfhake säger: Ja, till våra stora förvåning finns det likheter mellan jästsvamps, maskars, möss och människors åldrande!

ellen säger: Hej, hur många möss dör varje år pga av djurförsök?

   Brun Ulfhake säger: Kan inte ge dig en exakt siffra, men i Sverige används mer än 100 000 möss varje år. Exakt besked finns i statistiken hos Djurskyddsmyndigheten i Skara.

Oliver säger: Hur har djurförsök i stort hittills hjälp till för forskningen? Är det värt att betala priset, djurets liv?

   Brun Ulfhake säger: Det är en stor fråga du ställer som inte lätt låter sig besvaras i en eller ett par meningar. Min uppfattning är att vi har och har haft stor nytta av djurförsök för såväl människor som för djur.

Linda_83 säger: Hej! Tror du att det någon gång kommer att gå att stoppa åldrandet så att människor kan bli precis hur gamla som helst?

   Brun Ulfhake säger: Nej, det hoppas jag verkligen inte. Det är inte heller speciellt meningsfullt.

anita säger: Allt åldrande är naturligt anser jag. Varför forska om detta. Måste finnas viktigare saker som sjukdomar, ärftliga dödliga sådana till exempel

   Brun Ulfhake säger: Eller så är det inte det. Kanske blev vi inte alls gamla innan den mänskliga kulturen utvecklades så att vi kunde bli gamla tillsammans med de djur som vi håller i fångenskap. (Du ser inte många gamla djur i naturen men väl på Lantgårdar och i Zoo).

Har du inga moraliska betänkligheter, du använder levande varelser i din forskning säger: Går det ej att forska på annat sätt än genom djurförsök

   Brun Ulfhake säger: En bra fråga. Mycket –i själva verket flertalet försök- görs ”i provrör” (in vitro). Frågor som berör en hel organism (växt eller djur) kan dock inte besvaras till fullo genom celllinje/kultur-försök. Som jag och många med mig ser det är det nödvändigt att använda djur i forskningen. Hur länge det kommer att vara så är mycket svårt att spekulera om. Jag har naturligtvis en mängd funderingar över vad som är etiskt försvarbart och vad som inte är det. Den etiska prövningen av djurförsök är därför helt nödvändig.

Magnus Sate Sandberg säger: Varför inte göra samma experiment på människor? Vad är skillnaden ?

   Brun Ulfhake säger: Jag tror att flertalet av oss gör en skillnad mellan människor och djur och på många sätt. Försök görs på människor om än i betydligt mer begränsad omfattning och dessa försök (t.ex. läkemedelsprövning) genomgår etisk prövning precis som djurförsöken.

Jeppe säger: tycker inte du synd om mössen??

   Brun Ulfhake säger: Jo, nyttan med försöken måste vara tydlig och lidandet måste minimeras.

Jonte säger: Jag såg en film på internet en gång, om några människor som jobbade på nått "försökscentra" nånstans, där de inte hade något att göra. Då hängde de upp djur uppochner för att se "vem som överlevde längst". Det var en fruktansvärd film emot djurförsök. Hur stor är risken att sk "Onödiga" djurförsök förekommer i Sverige? Hur stora är kontrollerna egentligen?

   Brun Ulfhake säger: Sverige har en mycket omfattande lagstiftning och regelverk. Detta för att just förhindra meningslöst djurplågeri. Etisk prövning och djurskyddstillsynen skall förhindra att djur utsätts för grymma eller meningslösa försök.

Peter säger: Hej. Astra kallade tillbaka ett läkemedel tidigare i veckan då det var livsfarligt för människor. det läkemedlet har testats på tusentals djur men ändå inte levererat. är det inte ett bevis för att djurförsök är livsfarligt för såväl djur som människor? borde inte mer göras för att satsas på att förebygga sjukdomar och alternativ till djurförsök?

   Brun Ulfhake säger: En bra men jättestor fråga! Kortfattat: Håller helt med dig om att vi bör försöka förstå uppkomstmekanismerna för sjukdomar så att vi kan förhindra eller motverka att de uppkommer. Jag känner inte till det fallet med läkemedlet från Astra så jag har ingen kommentar.

Molly säger: Jag undrar om Du anser dig själv vara djurvän? /Molly

   Brun Ulfhake säger: Jag är emot alla former av plågeri. Att vissa försök påverkar djur måste kunna motiveras med att nyttan för såväl människor som djur uppvägar dessa djurs lidande.

Ella säger: Jag antar att du tycker att djur rent fysiologiskt är väldigt lika oss människor. Tror du att ett djur känner lika stor smärta som en människa om man tex. skulle sticka en nål i henne?

   Brun Ulfhake säger: Smärta är en upplevelse som varierar mycket även mellan människor. Smärta är en viktig skyddsreflex som har haft stor betydelse för arternas överlevnad. Att nålsticket på cellnivå innebär samma sak hos mus som människa är jag övertygad om, hur upplevelsen är av smärtan blir är dock beroende av en mängd faktorer. Smärta bör i möjligaste mån elimineras från försök på djur.

Moderator säger: Nu kommer den sista frågan

Vad gör du med mössen egentligen? säger: Tror du det finns någon övre gräns för hur gamla människor kan bli? Om ja, hur gamla?

   Brun Ulfhake säger: Båda ja och nej. Ur det perspektiv som vår forskning ger oss idag är 120-130 år den övre gräns som du frågar efter.

Läs mer