Renat renar vatten

NYHETER

Finland har kommit på ett snabbt och effektivt sätt att sanera förorenat vatten.

I går hälldes 23000 liter ren sprit i en gruva för att rena det metallhaltiga vattnet.

Spriten beslagtogs vid den finska östgränsen i januari förra året.

Staffan Bruun