Nyheter

”Oljejätte bakom USA:s Kyoto-nej”

NYHETER

Dokument visar att Exxon pressade Bush att inte underteckna miljöavtal

LONDON/WASHINGTON

En tjänsteman i Vita huset ”redigerade” klimatrapporter så att sambandet mellan utsläpp av växthusgaser och den globala uppvärmningen blev mindre påtagligt.

Och påtryckningar från Exxon Mobil bidrog till att president Bush sade nej till Kyoto-protokollet.

Det visar dokument som tidningen Guardian tagit del av.

Senare har George W Bush sagt att den globala uppvärmningen är ett allvarligt problem i ett långt perspektiv och att USA är ledande inom forskningen för att motverka den.

Men den brittiska tidningen Guardian refererar i sitt onsdagsnummer dokument från USA:s utrikesdepartement där Bushadministrationen tackar flera toppchefer i Exxon för deras ”aktiva engagemang” och hjälp att skapa en förändrad amerikansk klimatpolitik.

”Hur vill ni ha det?”

Regeringen ska enligt Guardian ha bett Exxon och andra bolag ange vilken politik de ansåg acceptabel.

Uppgifterna fanns i pm som delades ut inför möten med biträdande utrikesminister Paula Dobriansky 2001 och 2004, skriver tidningen. Miljörörelsen Greenpeace har fått ut dokumenten med stöd av USA:s offentlighetslagar.

Bush tillkännagav kort efter sitt tillträde 2001 att USA inte kunde acceptera Kyoto-avtalet om nedskärning av utsläpp som ökar växthuseffekten. Tillkännagivandet orsakade internationella protester.

Lobbyist

Vitahustjänstemannen Philip Cooney, som redigerade klimatrapporter trots att han saknar naturvetenskaplig utbildning, var stabschef för Vita husets miljöråd men hade tidigare arbetat som lobbyist för American Petroleum Institute. Där anförde han oljeindustrins kamp mot begränsningar av växthusgasutsläppen.

Ändringarna han gjorde i rapporterna beskrivs av New York Times som mer eller mindre subtila. Han kunde exempelvis lägga till ordet ”betydande” eller ”fundamental” om det stod att något var ”osäkert”. Därigenom framstod det som om det rådde utbrett tvivel om rön som inte många forskare ifrågasätter.

De ändringar som juristen och ekonomen Cooney gjorde i talrika rapportutkast 2002 och 2003 kom inte sällan med i slutversionen.

TT-AFP

ANNONS EXTERN LÄNK

Samla dina lån och krediter till bättre ränta med Advisa.

Advisa

Publisert:

Aftonbladet

/

Nyheter