Därför stängs Dekras bilbesiktning

Besiktningarna fram till i dag fortsätter gälla

Uppdaterad 2021-12-02 | Publicerad 2021-12-01

Dekras 78 stationer för fordonsbesiktning i Sverige stängdes i dag av myndigheten Swedac.

Bristerna rör bland annat styrning av verksamheten, arbetsmiljö och förmågan att utföra kontroller.

”I de svar som kontrollorganet har skickat in hänvisas mycket ofta till att besiktningstekniker blivit nervösa när Swedacs bedömare har bevittnat besiktningen”, skriver Swedac.

Genrebild från bilverkstad.
Genrebild från bilverkstad.

Swedac, Styrelsen för ackreditering och teknisk kontroll, förbjuder det tyska företaget Dekra att bedriva fordonsbesiktning i Sverige från och med i dag.

Företaget är det största besiktningsföretaget i Tyskland och det tredje största i världen.

”De avvikelser som framkommit vid tillsynen är så allvarliga att kontrollorganet i dag saknar den kompetens som krävs av ett ackrediterat organ. Kontrollorganet uppvisar inte heller förmåga att analysera och hantera avvikelser samt saknar förmågan att styra verksamheten från central nivå”, skriver Swedac i beslutet.

Vid sin senaste tillsyn noterades flera allvarliga avvikelser. Swedac delar in dem i tre områden: Förmåga att hantera avvikelser, förmåga att styra verksamheten från central nivå, och kontrollpersonalens förmåga att utföra kontroller.

”Inte trovärdigt att teknikerna ska bli så nervösa”

Bristerna som Swedac funnit vid sina kontroller har Dekra i många fall förklarat med att teknikerna blivit nervösa av kontrollanternas närvaro.

”Swedac har förståelse för att teknikerna kan känna ett visst mått av nervositet när de blir granskade men anser det inte trovärdigt att teknikerna ska bli så nervösa att dessa uppgifter, som teknikerna utför dagligen, ska påverkas negativt av Swedacs personal och därmed medföra att teknikern utför felaktiga besiktningar av fordon”, skriver myndigheten.

Brister hos Dekra identifierades redan 2019, och Dekra har bland annat bytt vd för att komma tillrätta med problemen. Men åtgärderna räcker inte, bedömer Swedac.

Det rör sig om 65 avvikelser. I 21 av fallen har Dekra vidtagit åtgärder som Swedac godkänt. Avvikelserna rör skilda saker som bland annat internrevision, arbetsmiljö, kontrollmetoder av bromsmetoder på lätta släp, och andra sorters felaktiga besiktningar.

Dekra överklagar beslutet

Dekra meddelade nyheten själva på sin hemsida i dag, och skrev att besiktningsstationerna stängs omedelbart. Företaget kommer att överklaga beslutet till förvaltningsrätten och begära att domstolen beslutar om inhibition.

”Bolaget har åtgärdat samtliga anmärkningar och vidtagit kraftfulla åtgärder för att förhindra att liknande situationer uppkommer igen. Enligt DEKRA Automotive AB bedömning, har inga av anmärkningarna medfört någon risk för fordons- och trafiksäkerheten”, skriver de.

Beslutet från Swedac påverkar cirka 220 medarbetare i Sverige.

“Kunder som bokat tid blir kontaktade via vår kundtjänst och erbjuds ombokning. Alla som betalt i förskott får en återbetalning”, skriver företagets vd Jörgen Backersgård i ett mejl till Aftonbladet.

Besiktningar fortsätter gälla

Swedac har på sin hemsida sammanställt frågor och svar kring beslutet. En rör ifall besiktningen fortfarande gäller, ifall man nyligen besiktigat sitt fordon hos Dekra.

”Ja, besiktningen gäller. Alla besiktningar som utförts fram till det att företagets ackreditering återkallas är giltiga. Den som känner en osäkerhet kan naturligtvis välja att ombesiktiga sin bil, men det är i så fall ett helt eget initiativ”, skriver Swedac.

Bild från deras lokal i Skövde.
Bild från deras lokal i Skövde.

LÄS VIDARE

Ämnen i artikeln