FHM: Var uppmärksam på symtom efter ny sexpartner

Folkhälsomyndigheten extrabemannar sina laboratorium. Sverige har fått sitt första bekräftade fall av apkoppor. Sjukdomen har aldrig tidigare konstaterats i Sverige.

Då bör du vara extra vaksam på symtom

Så känner du igen smittan

Beredskapen