Kvarts miljard till brottsförebyggande insatser

TT

Publicerad 2022-05-02

Socialstyrelsens generaldirektör Olivia Wigzell. Arkivbild.

I fjol betalade Socialstyrelsen ut drygt 243 miljoner kronor till kommunerna för deras brottsförebyggande arbete, bland annat för mer uppsökande arbete.

”Samhället måste göra mer för att hindra att barn och unga börjar begå brott, genom att fånga upp problem innan de blir akuta. Statsbidraget till kommuner med utsatta områden har intensifierat det här arbetet”, säger generaldirektör Olivia Wigzell enligt ett pressmeddelande.

De 243,5 miljoner kronor som betalades för att stärka 26 kommuners förebyggande arbete har bland annat gått till förbättrad samverkan, mer stöd till föräldrar, aktiviteter för barn och ungdomar samt fler fältarbetare.

”Fältarbetare gör viktiga insatser genom att finnas som trygga vuxna för barn och unga i deras miljöer, men kan även fånga upp tendenser i ett område. De kan tidigt upptäcka barn och unga som behöver hjälp”, säger utredare Sara Billfalk.

Pengarna har gått till kommuner som har minst ett särskilt utsatt område. Satsningen på insatser i sådana områden väntas pågå till och med 2023. I år har Socialstyrelsen i uppdrag att fördela omkring 467 miljoner kronor till berörda kommuner.