Natos stridsfartyg övar på ubåtsjakt i Sverige

Kommandochefen: ”Ser att ryssarna är här”

Natos stridsberedda flottstyrka, SNMG1, är på plats i Stockholm.

Örlogsfartyg från Tyskland, Nederländerna, Frankrike och Kanada har tränat på att jaga ubåtar tillsammans med Försvarsmakten.

– Vi har såklart en tydlig närvaro i Östersjön nu – och vi ser att ryssarna är här, säger Adrian van de Sande, kommandochef, NSMG1.

Nato har en stående grupp stridsfartyg som patrullerar Nordeuropa. Standing NATO Maritime Group One, SNMG1, är just nu utplacerad i Östersjön för att försvara mot, och avskräcka, utomstående hot.

– Gruppen som jag kommenderar över, SNMG1, är alltid till sjöss. Vi är alltid redo för olika typer av uppdrag: allt från humanitära insatser till konflikt. För att upprätthålla beredskapen så måste vi genomföra övningar, säger Adrian van de Sande, kommandochef.

PLUS: Här byggs Sveriges nya superubåtar

I dagarna har styrkan varit på simulerad ubåtsjakt i skärgården tillsammans med den svenska marinen.

– Sverige är en viktig partnernation till Nato och vi tränar ofta med dem. Vi tränade med svensk ubåt innan vi la till här i Stockholm och nästa vecka kommer vi genomföra fler övningar med svenska marinen, säger han.

En grupp stridsfartyg har lagt till i Frihamnen i Stockholm.
En grupp stridsfartyg har lagt till i Frihamnen i Stockholm.
Nyfikna förbipasserande spanade in Natofartygen.
Nyfikna förbipasserande spanade in Natofartygen.

Fartyg specialiserat på att jaga ubåt

Vid helikopterplattan ombord på styrkans flaggskepp, det holländska fartyget De Zeven Provinciën, berättar kommandochefen om gruppens militära förmågor.

– Vi står nu på mitt flaggskepp, De Zeven Provinciën, som används för luftförsvar. Det huserar min stab på 20 personer och har en totalt besättning på 200 personer. Här intill ligger det kanadensiska fartyget Halifax, som är specialiserat på ubåtsjakt, med en besättning på 250 man, säger Adrian van de Sande.

Under de senaste veckorna har läget på Östersjön liknat det normala, trots det pågående kriget i öst. Adrian van de Sande menar att övningarna genomförts utan incidenter.

– Vi har såklart en tydlig närvaro i Östersjön nu och vi ser att ryssarna också är här. Vi kan träna i Östersjön, precis som ryssarna, och har inte lagt märke till något konstigt. Det har varit normal verksamhet, säger han.

Försvarsministern: ubåtsjakt är en svår konst

Under kvällen besöktes det holländska flaggskeppet av ett flertal diplomater, toppmilitärer från flera av Natos medlemsländer och Sveriges försvarsminister Peter Hultqvist (S).

– Vi har den högsta nivån av partnerskap med Nato och övar ofta med dem. Just nu handlar det också om att skicka en väldigt tydlig säkerhetspolitisk signal. Att Natos flaggskepp är här nu är en viktig markering. Ubåtsjakt är en svår konst och det är viktigt att man hela tiden utvecklar förmågan att jaga ubåtar säger han.

Försvarsminister Peter Hultqvist kliver ombord på det nederländska fartyget De Zeven Provinciën.
Försvarsminister Peter Hultqvist kliver ombord på det nederländska fartyget De Zeven Provinciën.

Samtidigt som Nato-topparna träffas på fartyget så pågår en utvärdering i frågan om svensk medlemskap i försvarsalliansen. Socialdemokraterna tar just nu fram ett nytt beslutsunderlag för att på nytt fatta beslut om Sverige bör gå med.

– Det är en intressant och viktig diskussion som måste föras i Sverige nu eftersom vi har ett krig. Kriget i Ukraina riktar sig mot hela västvärlden då det föregicks av att Ryssland sa sig vilja ha ett inflytande över de säkerhetspolitiska valen som görs i olika länder – det är från vårt perspektiv helt oacceptabelt, säger Peter Hultqvist (S).

Beslutsunderlaget tas fram av en grupp ledd av utrikesminister Ann Linde (S) och kommer att sammanställas i en rapport som ska vara färdigställd den 13 maj.

Publisert:

LÄS VIDARE