Tarmtumör försvann med ny behandling

Av:  Petra Hedbom/TT

Totalt fick 2 030 personer diagnosen ändtarmscancer under 2020. Mellan fem och tio procent av dessa tros ha den särskilda variant som skulle kunna behandlas med ett nytt läkemedel.
Totalt fick 2 030 personer diagnosen ändtarmscancer under 2020. Mellan fem och tio procent av dessa tros ha den särskilda variant som skulle kunna behandlas med ett nytt läkemedel.

Alla patienter blev av med sina tumörer i ändtarmen efter en ny behandling. Det visar en liten studie med mycket lovande resultat.

– Oerhört spännande, säger onkologen Leif Klint.

Det handlar om en immunterapi som redan finns på marknaden men som nu för första gången har testats på patienter med en viss typ av icke spridd ändtarmscancer. I den amerikanska studien, som publicerats i den vetenskapliga tidskriften New England Journal of Medicine, försvann tumören efter sex månaders behandling hos de första 14 patienterna som ingick i studien.

– Det här är ett oerhört spännande resultat. Visserligen har vissa av patienterna bara följts några månader men det ser väldigt lovande ut, säger Leif Klint, överläkare på onkologiska kliniken på Sahlgrenska sjukhuset i Göteborg.

Intravenös behandling

I studien användes läkemedlet dostarlimab, som gavs intravenöst var tredje vecka. Leif Klint har själv erfarenhet av en liknande behandling, så kallade PD1-hämmare, för patienter med spridd tjock- och ändtarmscancer med en viss mutation. Även i dessa fall har tumörerna krympt eller försvunnit helt för flera patienter.

– För vissa har sjukdomen inte kommit tillbaka efter två-tre år efter avslutad behandling så det kan handla om en botande effekt, säger han.

De som blir hjälpta av behandlingen är patienter med en viss typ av tumör med en särskild mutation. Den finns hos mellan 5 och 10 procent av alla med ändtarmscancrar. Det motsvarar mellan 100 och 200 patienter varje år i Sverige.

Standardbehandling för patienter med icke-spridd ändtarmscancer är cytostatika och strålning som ges innan tumören opereras bort. Men när patienterna i studien fått den nya behandlingen i sex månader syntes inte längre någon tumör och de behövde varken opereras eller få strålning.

Kan slippa operation

Patienterna i studien har följts av forskarna mellan sex och 25 månader. För att veta säkert om resultaten håller i sig och att sjukdomen inte kommer tillbaka behövs patienterna följas ännu längre tid.

— Många av de som opereras för ändtarmscancer behöver använda en stomi efteråt. Att i stället kunna behandla med läkemedel skulle innebära en stor vinst för patienten, säger Leif Klint.

I Sverige är dostarlimab inte godkänd för behandling av ändtarmscancer. Men det finns andra liknande läkemedel som är godkända mot bland annat tjock- och ändtarmscancer och livmodercancer med den speciella mutationen.

Studien finansieras bland annat av läkemedelsföretaget GSK.

Publisert: