Kommuner krigsplacerar personalen i förväg

TT

Publicerad 2022-03-15

Terrängbil 16 från regementet P7. Arkivbild.

En fjärdedel av Sveriges kommuner har redan i förväg ”paxat” personal genom att krigsplacera dem, visar siffror från Plikt- och prövningsverket, rapporterar Sveriges Radio Ekot.

Genom att krigsplacera personal säkerställer kommunerna att de inte behöver kallas in för militär tjänstgöring vid en eventuell höjd beredskap, utan de stannar på de positionerna de har i dag.

”Vi krigsplacerar för att säkra den nödvändigaste bemanningen hos oss”, säger Jannika Turnefjord, beredskapssamordnare vid Värnamo kommun i Småland till Ekot.

Värnamo kommun har bland annat krigsplacerat personal från räddningstjänsten.

Men Sveriges kommuner och regioner (SKR) är kritiskt till att kommunerna redan nu krigsplacerar personal och menar att det är onödigt;

”Allmän tjänsteplikt innebär att alla som jobbar på kommunen ska gå till jobbet även vid höjd beredskap. Det är ingen poäng att lägga mycket tid på att detaljplanera för den allmänna tjänsteplikten omfattar all personal”, säger Markus Planmo vid SKR till Ekot.

De senaste åren har totalt 33 000 personer krigsplacerats av kommunerna.