Förslag: Skärpt kontroll av vårdförsäkringar

Av:  TT

Socialminister Lena Hallengren och särskilda utredaren Karin Lewin. Bilden från i fjol somras, då Lewin presenterades som utredare.
Socialminister Lena Hallengren och särskilda utredaren Karin Lewin. Bilden från i fjol somras, då Lewin presenterades som utredare.

Privata sjukförsäkringar måste regleras om grundprincipen om lika vård för alla ska bevaras. Det föreslår en utredning.

Men förslagen är inte tillräckliga för de förändringar som Socialdemokraterna vill göra, enligt socialminister Lena Hallengren (S).

De privata sjukvårdsförsäkringarna har växt fram vid sidan av det offentligt finansierade vårdsystemet utan ett regelverk eller kontroll, enligt den särskilda utredaren Karin Lewin. Många frågor som rör de privata försäkringarna är i dag inte reglerade.

Privata vårdgivare kan i dag bedriva både offentligfinansierad vård och privatfinansierad.

Kritiken mot de privata försäkringarna är bland annat att man kan köpa sig förbi kön till vård. Men utredaren konstaterar att det inte finns några regler om kö i dag.

Saknas kontroll

Utredningen tillsattes för drygt ett år sedan och syftet var att begränsa de privata sjukvårdsförsäkringarnas påverkan på välfärden.

– Vi kan konstatera att det saknas en hel del kunskap om försäkringar och det saknas regler som möjliggör kontroll och tillsyn av försäkringar, säger Karin Lewin på en pressträff.

Utredningen anser att staten och regionerna inom sitt nuvarande mandat behöver ta ett större ansvar än i dag för att förbättra kontrollen över försäkringarna.

Den föreslår också att regionernas krav på de privata vårdgivarna skärps.

Otillräckligt underlag

Men både LO och Svenska läkarsällskapet, som suttit med som experter i utredningen, kritiserar utredaren för att inte ha följt direktiven och föreslagit konkreta åtgärder som begränsar de privata sjukförsäkringarnas påverkan på den offentlig finansierade vården.

– Jag har tolkat direktiven och tolkat dem på ett självständigt sätt och jag har levererat utifrån direktiven.Vi har stannat vid de förslag som vi har lämnat i dag, säger Karin Lewin.

Socialdemokraterna vill gå längre. Till partikongressen i november tillstyrker partistyrelsen krav på att man ska förbjuda möjligheten att blanda offentlig och privat finansiering i välfärdsverksamheter.

Lena Hallengren anser inte att utredningens förslag räcker för att åstadkomma det.

Inte köpa förtur

– Nej. Det här var ett uppdrag att se över hur man kan begränsa de privata sjukförsäkringarnas betydelse. Vad vi behöver ta för ytterligare steg får vi återkomma med, säger Hallengren till TT.

Utredningen har bland annat tittat på hur de privata vårdförsäkringarna är förenliga med grundprinciperna om lika vård för alla och vård efter behov.

– För regeringen är det viktigt att värna grundprinciperna. Det ska inte vara möjligt att köpa förtur till vård, säger Lena Hallengren på pressträffen.

Privata sjukförsäkringar ökar

Den särskilda utredaren förslår också att Inspektionen för vård och omsorg (Ivo) ska få utökat ansvar och bättre möjligheter att utöva förebyggande tillsyn, utifrån riskanalyser, i stället för att enbart agera utifrån konstaterade vårdskador.

I dag uppskattas mindre än en procent av hälso- och sjukvårdskostnaderna betalas via försäkringar, vilket innebär omkring 3,6 miljarder kronor. Knappt 700 000 personer beräknas ha en privat sjukvårdsförsäkring, men antalet ökar.

– Vi vet att allt fler svenskar tecknar en privat sjukförsäkring, individuellt eller via arbetsgivaren, för att få förtur till offentligt finansierad vård, säger Lena Hallengren.

Publisert: