"Högst tveksamt om man kan lita på Ryssland"

Simon Uggla/TT

Publicerad 2022-03-29

Jakob Hedenskog, analytiker vid Centrum för Östeuropastudier vid Utrikespolitiska institutet.

Ryssland lovar att kraftigt minska sin militära aktivitet runt Kiev och Tjernihiv. Rysslandsexperten Jakob Hedenskog tvivlar på uppriktigheten i fredsbudskapet.

Efter tisdagens förhandlingar i Istanbul lovade Ryssland att ”kraftigt minska” sin militära aktivitet runt Kiev och staden Tjernihiv, femton mil norr om huvudstaden. Syftet sades vara att ”öka den ömsesidiga tilliten” för att få till stånd ett fredsavtal.

Jakob Hedenskog, analytiker på Centrum för Östeuropastudier vid Utrikespolitiska institutet, är skeptisk.

– Tolkar man det välvilligt så är det ett sätt för Ryssland att visa att man menar allvar med förhandlingarna, men det är högst tveksamt om man kan lita på dem, säger han.

– Samtidigt tror jag att man från ukrainskt håll är beredd att ta det här lilla halmstrået, snarare än att låta kriget fortgå.

Indikationer på närmanden

Det senaste dygnet har det kommit flera indikationer på att parterna närmat sig varandra.

Ryssland uppges enligt Financial Times vara berett att låta Ukraina gå med i EU så länge landet förblir militärt alliansfritt.

Ukrainas president Volodymyr Zelenskyj har i sin tur öppnat för att diskutera neutral status för landet, med motkrav på säkerhetsgarantier och att alla ryska styrkor dras tillbaka.

Jakob Hedenskog tycker att det som framkommit varit oväntat hoppingivande, men betonar att parterna fortsatt står mycket långt ifrån varandra.

– Det är också möjligt att det finns grupper som anser att ett fredsavtal vore att kapitulera inför Ryssland, så det går inte att utesluta att det skulle leda till tumult i Ukraina.

Ryssland uppger sig nu ställa om till det ”huvudsakliga målet” – att ”befria” Donbass.

Där behärskar de ryskstödda utbrytarrepublikerna Donetsk och Luhansk bara en tredjedel av det territorium de gör anspråk på.

”Kan låsa sig rejält”

Fronten i östra Ukraina, där kriget pågått under åtta år, har varit relativt statisk den senaste månaden. Enligt Jakob Hedenskog är det också där huvuddelen av de ukrainska styrkorna finns.

– Innan kriget började hade man femtio procent av sina förband i Donbass. Om striderna nu koncentreras till delarna som fortfarande kontrolleras av Kiev så kan det låsa sig rejält.

TT: Kan Zelenskyj gå med på att släppa ifrån sig Donbass och Krim?

– Släpper man territorium så har man verkligen kastat in handduken och belönat Ryssland för sin aggression, vilket kan ge incitament för dem att ta mer. Det tror jag vore väldigt svårt att acceptera.

Samtidigt, säger han, vill Ryssland ha med sig något ”beständigt” ur kriget.

TT: Med tanke på den låsningen – hur hoppfull ska man vara över ”öppningarna” i samtalen?

– Försiktigt hoppfull, även om man ska vara medveten om att det återstår väldigt många hinder. Att Ryssland ska dra sig tillbaka fullt ut har jag svårt att se.