Ny inresekontroll ska avslöja illegal invandring

Peter Wallberg/TT

Publicerad 2021-12-16

Passkontroll på Arlanda. Arkivbild.

Ett nytt kontrollsystem för inresa i EU för icke EU-medborgare införs hösten 2022.

– Det kan bli ett mycket effektivt verktyg för att säkra gränserna och motverka brottslighet, säger migrationsminister Anders Ygeman (S).

Regeringen beslutar i dag om en proposition till riksdagen om att införa EU:s nya system för in- och utresa vid EU:s yttre gräns till september 2022.

Stora sådana gränsövergångsställen är för svensk del till exempel Arlanda flygplats, Landvetter flygplats och frihamnen i Stockholm.

– Den som reser in till EU kommer att vara tvungen att lämna fingeravtryck och låta sig fotograferas, säger Ygeman.

Kravet gäller för personer över tolv år som inte är medborgare eller har uppehållstillstånd i ett EU- eller EES-land och som ska vistas här en kortare tid.

Första gången personen reser in i EU ska en elektronisk personakt skapas för honom eller henne i det nya EU-datasystemet. Den exakta tekniska utformningen är inte klar, men fingeravtryck och ansiktsbild ska antingen ha lämnats innan, till exempel när visum utfärdas, eller vid inresan.

Uppgifterna sparas i systemet i tre år för resenärer som respekterat tillåten vistelsetid och i fem år för de som har överskridit den.

Räknar ut automatiskt

Varje in- och utresa som personen gör registreras sedan i den elektroniska personakten. Då kontrolleras också identiteten genom att resenärer lämnar fingeravtryck eller genom ansiktsigenkänning vid inresa.

– Med det nya systemet så kommer man att automatiskt kunna räkna ut hur länge någon befunnit sig i landet och och dra ut listor på hur många som befunnit sig för länge här, säger Ygeman.

Den exakta tekniska utformningen är inte klar, men systemet för inpassering vid den yttre gränsen väntas på flera ställen kunna bli helautomatiserad. Tanken är att inresekontrollen både ska kräva färre personal och gå snabbare än i dag.

Systemet ersätter nuvarande systemet med manuell stämpling av pass vid in- och utresor.

”Värdefullt verktyg”

TT: På vilket sätt kan det nya systemet bidra till brottsbekämpning?

– Genom att du enkelt kan kontrollera att en person är den han eller hon utgör sig för att vara och om den personen har rätt att vistas i landet. Det är en väldig styrka om du utför en inre utlänningskontroll exempelvis, säger Ygeman.

”In- och utresesystemet kommer också att bli ett värdefullt verktyg för att förebygga, förhindra, upptäcka och utreda terroristbrott och andra grova brott och få positiva effekter för den inre säkerheten”, skriver polisen i sitt yttrande över förslaget.