SKR: Ge ukrainska flyktingar rätt till SFI

Olle Bengtsson/TT

Publicerad 2022-07-16

När den ukrainska flyktingströmmen var som störst i våras kom tusentals med färja till Karlskrona. Arkivbild.

Ukrainska flyktingar som kommer till Sverige har enligt massflyktsdirektivet inte rätt till svenska för invandrare (SFI). Nu vill Sveriges Kommuner och Regioner (SKR) att regeringen ska tillåta ett undantag.

Under torsdagen skickade SKR en hemställan till regeringen om att snabbutreda möjligheten att ge flyktingar från Ukraina rätten att läsa SFI, samhällsorientering och andra utbildningar på komvux.

– För att de ukrainska flyktingarna ska ha en möjlighet att ta ett arbete så krävs det nästan alltid att man ha en grundläggande kunskap i det svenska språket. Ska man vara i Sverige en längre tid så behöver man också ha en ordentlig kunskap om hur det svenska samhället fungerar, säger Carola Gunnarsson, ställföreträdande ordförande för SKR, till TT.

Grundlig språkutbildning behövs

I dag har de ukrainska flyktingarna möjlighet till folkbildningsinsatsen ”Svenska från dag ett”, som bedrivs av studieförbund och folkhögskolor.

Initiativet är bra i ett första mottagningsskede, menar Carola Gunnarsson, men är varken tillgängligt för alla eller tillräckligt genomgående.

– Det är egentligen bara en första introduktion. Menar vi allvar och vill vara seriösa när det gäller språkutbildning och möjlighet att komma ut på arbetsmarknaden så behövs en grundligare utbildning.

Sedan kriget bröt ut i februari har kravet på att låta ukrainare få rätt till SFI kommit från bland annat Centerpartiet, Liberalerna och Miljöpartiet. Regeringen har öppnat för att fler åtgärder kan införas, men valt att avvakta då det är oklart hur många ukrainare som kommer att stanna i Sverige.

Uppehållstillståndet enligt massflyktsdirektivet gäller till och med den 4 mars nästa år. Direktivet ger samma rättigheter som för asylsökande, med undantaget att man också får arbeta.

Kan stanna längre

Med tanke på läget i Ukraina bedömer SKR att kriget kan bli långvarigt och att många ukrainare kommer att stanna längre än så. Rätten till utbildning är därför brådskande.

– Väldigt många av de ukrainska flyktingarna är otroligt angelägna om att få börja arbeta och vi är också i stor behov av arbetskraft, både inom det offentliga men inte minst inom det privata arbetslivet. Så det finns verkligen en efterfrågan på arbetskraft, säger Carola Gunnarsson, som hoppas att regeringen prioriterar frågan.

– Under pandemin såg vi att man kunde agera väldigt snabbt från regeringens sida, man fattade nya lagar och vidtog åtgärder. Så har man viljan är det möjlighet att göra sådant här ganska snabbt.