Sverige ska vara attraktivaste resmålet 2030

Av:  TT

Näringsminister Ibrahim Baylan (S) presenterar regeringens nya strategi för hållbar turism och växande besöksnäring.
Näringsminister Ibrahim Baylan (S) presenterar regeringens nya strategi för hållbar turism och växande besöksnäring.

Sverige ska 2030 vara världens mest hållbara och attraktiva resmål. Det slår regeringen fast i sin nya strategi för hållbar turism och växande besöksnäring.

Strategin syftar till att skapa långsiktiga förutsättningar för en hållbar besöksnäring och ska styra regeringens politik de kommande tio åren.

Hur exakt målet världens mest attraktiva resmål ska mätas, kunde näringsminister Ibrahim Baylan (S) inte svara på när han presenterade strategin på en presskonferens.

– Det här är en gemensam riktning som vi nu tar fram med branschen och våra myndigheter. Sen kommer detta att brytas ned i konkreta handlingsplaner, det gäller naturligtvis även de mål vi har satt upp, säger han.

I strategin lyfter regeringen fram fyra prioriterade områden: enklare företagande, jobb och kompetens, kunskap och innovation samt marknadsföring.

Publisert: