Försvarsmakten

Skadeståndskravet mot Försvarsmakten avslås

Av: 

Ebba Thornéus

NYHETER

Försvarsmakten ska inte stå för notan gällande PFAS-föroreningarna i grundvattnet i Uppsala, anser Mark- och miljödomstolen.

Därmed avslås Uppsala Vattens skadeståndsbegäran på drygt 215 miljoner.

Detta då domstolen bedömer att föroreningen kommer från andra källor.

Under hösten 2021 upptäckte det kommunala bolaget Uppsala Vatten att grundvattnet i Stadsträdgårdens vattentäkt var förorenats av PFAS-kemikalier.

Bolaget valde då att stämma Försvarsmakten som fram till 1992 hade övat brandsläckning på Ärna flygfält med brandsläckningsskum som tidvis innehållit PFAS.

Den högfluorerade kemikalierna hade även uppmätts i mark och grundvattnet kring flygfältet, och åtgärder har därför behövt vidtas för att rena grundvattnet innan det gått ut som dricksvatten till Uppsalaborna.

Uppsala Vatten begärde att myndigheten skulle betala drygt 37 miljoner för uppkomna kostnader i samband med reningen av det förorenade grundvattnet. Man begärde även att Försvarsmakten skulle betala ett årligt belopp om 4 000 000 kronor, alternativt ett engångsbelopp om drygt 215 miljoner avseende framtida kostnader.

Skadeståndsbegäran avslogs dock av Mark- och miljödomstolen vid Nacka tingsrätt på måndagen.

I stället ska vattenbolaget nu ersätta staten genom Försvarsmakten för dess rättegångskostnader, en summa på drygt 8,3 miljoner kronor.

”Kommer från andra källor”

För trots att domstolen anser att förekomsten av PFAS i Stadsträdgårdens vattentäkt är av sådan omfattning att det föreligger en skada så saknas det vid en sammantagen bedömning tillräckligt stöd för att Försvarsmaktens verksamhet har orsakat föroreningsskadan i Uppsala Vattens vattentäkt.

Tvärtom anser tingsrätten att det är mer troligt att ”bidraget av PFAS från Ärna flygfält är mycket litet” och att föroreningen huvudsakligen kommer från andra källor.

Domstolens ledamöter var dock inte eniga i bedömningen.

Rättens ordförande anser, till skillnad från de övriga ledamöterna, att Försvarsmakten bör betala omkring en fjärdedel av skadeståndsbeloppet.

ANNONS

Hemmatest Covid-19 Antigentest finns nu i lager med SNABB leverans.

Extern länk från Quicktest

Köp här

Publisert:

ÄMNEN I ARTIKELN

Försvarsmakten

PFAS

Mark- och miljödomstolen