"En knäpp på näsan på Försäkringskassan"

1 av 4 | Foto: CHRISTIAN JOHANSSON
Maria Persdotter, ordförande i Riksförbundet för rörelsehindrade barn och ungdomar
NYHETER

Frågan om egenvård tas nu på nytt till Högsta förvaltningsdomstolen, när Försäkringskassan överklagar en dom.
– Förhoppningsvis kan vi få ett slut på eländet att man drar in på assistansen till barn med jättestora behov, säger Maria Persdotter, ordförande i RBU, Riksförbundet för rörelsehindrade barn och ungdomar.

Många funktionshindrade nekas personlig assistans eller får färre timmar efter en prejudicerande dom i Högsta förvaltningsdomstolen 2012. Den gäller egenvård.

Egenvård är hälso- och sjukvård som man kan utföra själv. Dit räknas sondmatning.

Domen i HFD har lett till ny praxis. Försäkringskassan tolkar domen som att egenvård inte längre är ett grundläggande behov och därför inte berättigar till assistansersättning.

Nyligen gjorde dock Kammarrätten i Göteborg en annan tolkning och uttalar i sin dom att rättsläget är otydligt i fråga om egenvård.

Knäpp på näsan

Nu överklagar Försäkringskassan domen från Kammarrätten till Högsta förvaltningsdomstolen.

– Vi är måna om att det ska finnas en tydlighet i den här frågan och ett prejudikat är en förutsättning för att alla inblandade ska kunna veta vad som gäller, säger Eva Nordqvist, rättschef på Försäkringskassan.

Maria Persdotter, ordförande i RBU, välkomnar en ny prövning.

– Förhoppningsvis blir det ännu tydligare att Försäkringskassan fattat fel beslut. Kammarrättens dom är en knäpp på näsan på Försäkringskassan, som tillämpat den gamla domen fel och fattat fel beslut, säger hon.