Ett land gjort för terroristvärvning

Uzbekistans främsta problem är inte terrorism utan en regim som förtrycker sina medborgare.

Diktaturen är känd som en av världen värsta.

Förtryck föder ofta extremism. I det här fallet exporteras den.

Akilov är inte den enda uzbekiske medborgare som sitter bakom lås och bom i Sverige.