Psykiatriambulans ger sjuka vård i hemmet

avRobert Rosén

Publicerad:
Foto: Robert Rosén
Annie Ström och Micael Sandén arbetar på PAP-enheten.

För en och en halv månad sedan infördes Skånes första psykiatriambulans.

Den första tiden har tydligt visat på ett stort behov.

– Den vanligaste kommentaren vi får när vi möter folk är: ”Äntligen”, säger Micael Sandén, psykiatrisjuksköterska.

Den 25 november började enheten för Prehospital Akut Psykiatri rulla på de skånska vägarna. I folkmun är den förmodligen mer känd som psykiatriambulansen, medan den hos Region Skåne går under namnet PAP-bilen eller PAP-enheten.

Med specialistutbildad personal som kommer ut till personer med akut psykisk sjukdom vill Region Skåne kunna ge snabbare vård och hjälpa människor i hemmet, istället för att de ska ringa en vanlig ambulans och sedan bli inkörda till psykiatriska akutmottagningen.

Under de första sex veckorna har PAP-bilen haft 134 ärenden. Det vill säga tillfällen då SOS larmats och bilen fått åka ut till någon som är akut psykiskt sjuk.

– 35 procent av dem har vi kunnat hjälpa i hemmet, så de har inte behövt söka vidare akutvård, säger Micael Sandén, specialistutbildad psykiatrisjuksköterska.

Foto: Robert Rosén
PAP-enheten går i folkmun under namnet psykiatriambulansen.

”Varit över förväntan”

Projektledare Sandra Önnheim fyller i:

– I början av projekt så går det ganska långsamt. Man har inte så mycket ärenden för att man behöver jobba sig in, men det har varit över förväntan på antal ärenden.

Det finns i dag en psykiatriambulans som tio sjuksköterskor arbetar i. Av dessa är tre stycken specialistutbildade inom psykiatrin medan sju stycken är vanliga ambulanssjuksköterskor. Vid varje arbetspass arbetar en ambulanssjuksköterska och en specialistutbildad psykiatrisjuksköterska tillsammans.

– Vi har haft ett snitt på tre-fyra turer per pass. Det varar ju lite längre än en vanlig ambulanstur i Malmö, säger Annie Ström, ambulanssjuksköterska.

– Det ligger på två-tre timmar per ärende, säger Sandra Önnheim.

Projekt på tre år

Bilen vänder sig till personer som lider av depression, ångest, suicid och psykos. Många av patienterna är dessutom unga.

– Det är alla psykiatriska patienter av akut karaktär, säger Micael Sandén.

Under den treåriga projektperioden rullar PAP-bilen klockan 15–01 varje dag. Enligt de inblandade har det varit efterfrågat med en bil riktad mot psykisk ohälsa.

– Den vanligaste kommentaren vi får när vi möter folk är: ”Äntligen”, säger Sandén.

Även om uttrycket psykiatriambulans används rör det sig de facto inte om någon regelrätt ambulans. Istället för att patienter bärs in på bår får de sitta i vanliga säten.

– En annan väldigt positiv sak är att det inte står psykiatri på den. Det står ”Ambulanssjukvården Region Skåne”. Det är ju ingen ambulans och där står ingenting om psykiatri. Många är faktiskt väldigt glada för en del har dragit för att ringa om det står psykiatri på den, då man målar ut sig för grannar, säger Annie Ström.

1 av 2 | Foto: Robert Rosén
Sandra Önnheim är projektledare.

”Det här är jätteviktigt”

Projektet sträcker sig över tre år och ska då ge ett underlag om den ska bli permanent och införas i hela Skåne.

– Med tanke på de känslor vi har mött när vi träffar samverkanspersonal eller patienter så känns det som att det här är jätteviktigt för många i samhället, inte minst patienterna, säger Sandén.

Genom samarbetet mellan ambulanssjuksköterskor och sjuksköterskor som är specialistutbildade inom psykiatrin hoppas man få till ett kunskapsutbyte, som gör att den allmänna kunskapen kring psykisk ohälsa ökar bland all personal.

– Och vi frigör ju en ambulansresurs som då inte behöver åka till den här psykiatriska patienten, säger Sandén.

Tror på fortsättning i framtiden

Att bilen inte har införts tidigare har sin grund i att det politiska beslutet inte tagits tidigare. Hos personalen är man dock övertygade om att PAP-enheten kommer att finnas även fortsättningsvis.

– Jag har svårt att tro att det inte skulle bli det. Behovet finns, säger Ström, varpå hennes kollega fyller i:

– Helt och hållet. Efter tre år kommer nog alla vara överens om att det här ska fortsätta.

Patienter som är i behov av PAP-bilen ringer till 112. Om man uppvisar eller påtalar symptom som bedöms vara av akut psykiatrisk karaktär larmas PAP-bilen istället för en vanlig ambulans.

PAP-enheten täcker under projekttiden följande kommuner: Malmö, Skurup, Svedala, Trelleborg och Vellinge.

Publicerad:
ARTIKELN HANDLAR OM