Uråldrig fiskart nära att dö ut i Sverige

Av:  TT

Havsnejonöga, en art som har funnits i över 400 miljoner år. I Sverige är den dock nu väldigt nära utrotning. Här syns ett exemplar på en pressbild från länsstyrelsen.
Havsnejonöga, en art som har funnits i över 400 miljoner år. I Sverige är den dock nu väldigt nära utrotning. Här syns ett exemplar på en pressbild från länsstyrelsen.

Urtidsfisken havsnejonöga håller på att dö ut längs de svenska kusterna. Enligt en inventering i somras kan det finnas färre än 100 lekmogna fiskar kvar.

– Resultatet kom som en ren chock, säger Mikael Svensson på Artdatabanken.

Ett havsnejonöga kan i fullvuxen form bli 60–90 centimeter – i undantagsfall upp till 120 centimeter – långt. Men den uråldriga fiskarten kan snart vara ett minne blott längs den svenska kusten.

När det svenska beståndet inventerades 2008 fanns det enligt en uppskattning mellan 1 200 och 2 500 individer av havsnejonöga. Enligt inventeringarna som gjordes i somras kan antalet könsmogna fiskar dock nu vara färre än 100.

– Vi har ju sett att det minskat, men det är bara att konstatera, vi har nog inte insett hur illa det var, säger Mikael Svensson, konsulent på Artdatabanken vid Sveriges lantbruksuniversitet (SLU).

– Att den då är så fåtalig nu är chockartat.

Resultaten från sommarens inventeringar gör att länsstyrelserna i Halland, Västra Götaland och Skåne nu varnar för att fiskarten håller på att försvinna helt från svenskt vatten.

Blodsugande parasit

Problemet, tror forskarna, är havsnejonögats komplexa livscykel. Det tar många år från larvstadiet i ett vattendrag till tiden som blodsugande parasit på fiskar och marina däggdjur i havet.

Bland annat tycks havsnejonögat ha svårt att hitta tillräckligt stora byten att parasitera på.

– Om vi tänker oss ett havsnejonöga som är en 70–80 centimeter långt och väger ett halvt till ett kilo. Den är ju inte nöjd med en 30 centimeters torsk. Den behöver ju stor fisk, säger Mikael Svensson.

– Jag tror att väldigt mycket ligger i störningarna i havsmiljön. Det kan vara så att havsnejonögonen inte ens klarar av att växa sig könsmogna.

Nationellt program

Länsstyrelserna har de senaste åren satt i gång en rad olika åtgärder i vattendrag där arten tidigare funnits. Havs- och vattenmyndigheten kommer under hösten dessutom att fastställa ett nationellt åtgärdsprogram.

Mikael Svensson hoppas att åtgärderna inte bara ska rädda havsnejonögat utan även kommer att gynna andra arter.

– Om havsnejonögat klarar sig är det väldigt mycket som fungerar. Det är ingen åtgärd som är unik just för havsnejonögat, utan vad man än väljer att göra medför fördelar för den samlade biologiska mångfalden.

Publisert:

LÄS VIDARE