Då når Sverige toppen av epidemin

Så kommer vi att klara coronaviruset i Sverige enligt experten

Sedan smittspridningen tog fart har många ställt sig frågan när toppen kan vara nådd.

Den svenska sjukvårdens beredskap har också ifrågasatts.