Modul istället för fältsjukhus i Skåne

avRobert Rosén

Publicerad:
Region Skåne informerade om sjukhusmodulen på en pressträff.
Foto: Johan Nilsson/TT / TT NYHETSBYRÅN
Region Skåne informerade om sjukhusmodulen på en pressträff.

I Stockholm och Göteborg sätts fältsjukhus upp.

Skåne får istället en sjukhusmodul för att klara av intensivvården av coronasmittade patienter.

– Det är alternativet vi har när vi har fyllt våra IVA-platser på insidan av sjukhusen, säger Pia Lundbom, hälso- och sjukvårdsdirektör i Region Skåne.

Ett första fältsjukhus har byggts upp i Göteborg och ett annat byggs upp i Stockholm. Att Försvarsmakten bygger upp sjukhus ger möjlighet till fler intensivvårdplatser till patienter som smittats av coronaviruset.

Skåne kommer i nuläget inte att få ett fältsjukhus - men däremot kommer en sjukhusmodul för att bedriva vård sättas upp utanför sjukhuset i Helsingborg.

– Det är en kapacitet för hela Skåne och är det alternativet vi har när vi har fyllt våra IVA-platser (intensivvårdavdelning) på insidan av sjukhusen, säger Pia Lundbom, hälso- och sjukvårdsdirektör i Region Skåne.

Alf Jönsson, regiondirektör, är tydlig med att Skåne fortfarande inte fått ett ordentligt utbrott av coronaviruset.

Fler fall att vänta

– Vi vet antalet fall och behovet av intensivvårdplatser kommer öka, samt att ökningstakten i sig kommer att öka, säger han.

Den sjukhusmodul som kommer sättas upp i Helsingborg är ett samarbete med Socialstyrelsen och Försvarsmakten.

– Vi sätter i ordning en yta. Via lastbilar kommer det sedan in, sätts upp och sedan ska det bemannas. Utrustning finns i modulen, säger Pia Lundbom.

Skillnaden gentemot ett fältsjukhus är att modulen enbart innehåller vårdplatser. Hur många intensivvårdplatser det rör sig om i Helsingborg kan Region Skåne dock inte svara på i dag. Den kommer dock vara på plats inom kort.

Foto: Johan Nilsson/TT / TT NYHETSBYRÅN
En ny modul sätts upp i Helsingborg men när den kan vara aktuell att börja använda är oklart.

Färdigt i veckan

– I denna veckan skulle jag säga att det är klart. Det går väldigt snabbt, säger Lundbom.

Då kan man börja ta emot patienter där?

– Vi ska inte ha patienter där när vi inte har behov att ha patienter där. Så länge vi har våra egna sjukhus som har kapacitet att ta emot patienter. Men det är en extra regional åtgärd.

Utifrån de beräkningar som Folkhälsomyndigheten gjort kommer Skåne ha ett behov av 200 intensivvårdplatser när pandemin utvecklat sig fullt ut. På torsdagen var det sex coronasmittade patienter som intensivvårdades.

Skåne har i ett normalläge cirka 60 stycken platser på intensivvårdavdelningarna på de olika sjukhusen. En plan finns för att de ska dubbleras, då platserna förutom coronasmittade patienter även behöver användas för akut verksamhet och cancerkirurgi.

Smittspridning i Skåne

– Vi gör detta successivt. Eftersom att belastningen just nu är relativt lågt tar vi detta kontrollerat, så att vi får det på ett bra sätt. Det vill säga att vi beställer utrustning, vi kommer att internutbilda vår personal som kanske inte jobbat på intensivvården på ett par år.

Än så länge befinner sig Skåne i ett tidigt skede med 254 fall av coronaviruset, varav en majoritet befinner sig i åldern 40–60 år. Hittills har tre personer avlidit till följd av coronaviruset i regionen.

– Vi har flera fall som tyder på att vi har en smittspridning i samhället i Skåne, sa Mattias Waldeck, biträdande smittskyddsläkare, på pressträffen.

Förutom att öka antalet intensivvårdplatser har Region Skåne även begärt stöd av regeringen om erforderliga flygtillstånd för att ta emot leveranser av andningsskydd från Kina samt söker efter mer vårdpersonal till följd av mängden sjukskrivningar.

Publicerad:
ARTIKELN HANDLAR OM