Så skiljer sig kvinnors övergrepp från mäns

Kunskapen om varför kvinnor sexuellt ofredar eller begår övergrepp mot barn är låg. Men lyssnar man på offren är problemet mycket större än vad som syns i brottsstatistiken, menar KI-forskaren Christoffer Rahm. ”Klart är att det finns kvinnor som har ett sexuellt intresse för barn och gör det för sin egen lusts skull,” säger han.

”Bilden av kvinnan behöver nyanseras” ”Har lättare att dölja”

ARTIKELN HANDLAR OM