Brandtalet: Därför kan vi inte stänga skolorna

Det är barnen som drabbas om skolorna stänger.

Därför är det, än så länge, inte en lämplig åtgärd, menar Folkhälsomyndigheten.

– Många barn har inte en trygg hemmiljö. Vart ska de ta vägen? säger generaldirektör Johan Carlson.

På fredagen fattade regeringen beslut om en ny förordning som ska ge Sveriges skolor möjlighet att förändra sin verksamhet, om skolan påverkas av coronautbrottet.

Det har kommit krav från forskare om att Sverige ska följa Norge och Danmark, som stängt sina skola. Samtidigt har varken Storbritannien eller Finland stängt sina skolor.

Folkhälsomyndigheten står fast vid sin tidigare bedömning att en stängning av skolor inte skulle ha någon egentlig påverkan på smittspridningen.

– Den effekten är svag, om den över huvud taget finns. Skolbarn och skolor driver inte epidemin. Skolbarn är i mindre utsträckning smittsamma eller sprider till andra, säger Johan Carlson på Folkhälsomyndigheten.

Drabbar barnen

En skolstängning skulle dessutom drabba många barn och ungdomar negativt, menar myndigheten.

– Vi vet att det finns en stor grupp barn som i en socialt utsatt situation. En stor grupp barn med psykisk ohälsa. För dem är skolan en fast punkt i tillvaron. De aspekterna måste vägas mot smittskyddsaspekten noga, säger Johan Carlson.

Han menar att kommuner och andra huvudmän måste ha en plan innan man över huvud taget kan överväga en skolstängning.

– Vart ska barnen ta vägen? En väldigt stor grupp har inte ett alternativ, de har ingen trygg hemmiljö, ingen att anförtro sig åt. Att bara stänga skolor och lämna dem åt sitt öde är helt oacceptabelt.

Folkhälsomyndighetens generaldirektör Johan Carlson.
Folkhälsomyndighetens generaldirektör Johan Carlson.

”Omöjlig ekvation”

En allmän skolstängning skulle dessutom kunna bidra till smittspridningen, menar myndigheten. Detta eftersom föräldrar som är anställda inom sjukvården eller andra viktiga samhällsfunktioner skulle behöva vara hemma.

– Sjukvården kan inte mista en så stor grupp föräldrar som är hemma med friska barn. Det är en omöjlig ekvation, säger Johan Carlson.

Det är just nu inte heller möjligt att ersätta dem med far- och morföräldrar, eftersom de i många fall tillhör riskgruppen för viruset.

– Då går vi ifrån det som är viktigast, att skydda äldre från smitta. Det alternativet finns inte just nu.

Anders Wallensten, biträdande statsepidemiolog, fyllde också i att det måste finnas en plan för när skolorna, om de stängs, ska öppna igen.

– Det här är en mer komplicerad fråga än att bara stänga skolor och tro att barn inte blir smittade, är ute ur ekvationen och då inte påverkar samhället negativt, säger han.

Man utesluter dock inte att bedömningen kan ändras om Sverige hamnar i ett annat läge.

Beslut ska tas i samråd

Vid samma presskonferens berättade Skolverkets generaldirektör Peter Fredriksson mer om den förordning som regeringen nu beslutat om.

En rektor kan inte själv ta beslut om att stänga en skola, utan beslutet måste tas i samråd med smittskyddsläkare.

– Det kan göras om personal är sjuk och inte kan bedriva verksamhet. Då kan den stängas ner. Det kan också vara så att Folkhälsomyndigheten rekommenderar stängning av skolor, säger Fredriksson.

Den nya förordningen gör det möjligt för skolor att förlänga skoldagar, lägga undervisning på helger och lov och förlänga terminer.

Alltså åtgärder gör att skolbarnen kan kompenseras för den undervisning de missar om skolan skulle behöva stänga.

PODD Coronaviruset är en pandemi – vad händer nu?

I dagens avsnitt pratar vi om hur coronaviruset blivit en pandemi och hur länge det kan pågå. Gäst är Björn Olsen, professor i infektionssjukdomar.

 
Lyssna:  iPhone  Acast  Spotify
 
Eller ⬇️ Klicka på PLAY-knappen

Publisert:

LÄS VIDARE