Skulle botas mot cancer – blev blodförgiftad

avÅsa Passanisi

Publicerad:
Uppdaterad:
Foto: Stina Stjernkvist/TT

Ett holistiskt rehabiliteringscenter i Falköping behandlade cancerpatienter med ett ämne som kan skapa cyanidförgiftning.

Efter en injektion drabbades en av patienterna av blodförgiftning, skriver Jönköpings-Posten.

Två patienter med olika tumörsjukdomar sökte akutvård på Skaraborgs sjukhus i början av året. Det visade sig att bägge injicerats med höga doser av C-vitamin och amygdalin, ett ämne som kan framkalla en cyanidförgiftning. Behandlingarna hade utförts på ett rehabiliteringscenter som förespråkar alternativa behandlingar.

De båda patienterna blev omedelbart inlagda på Skaraborgs sjukhus. En av dem hade drabbats av sepsis - blodförgiftning.

Ivo har nu gjort en utredning som visar att patienterna inte informerats om riskerna med den alternativa behandlingen.

Utredningen visar också att Amygdalinet och C-vitaminet inhandlats från ett apotek i Tyskland – trots att det inte är tillåtet för en svensk klinik att skaffa läkemedel från apotek som inte har tillstånd från Läkemedelsverket.

Ivo kräver nu att rehabiliteringscentret upphör med behandlingen, som helt saknar vetenskapligt stöd.

Ivo kräver också att verksamheten upphör med en annan av sina behandlingar – Kenacort-T som injiceras i muskler mot anemi och hjärt-kärlsjukdom. Inte heller för denna behandlig finns tillräckligt vetenskapligt stöd.

I sin tillsyn av verksamheten konstaterar Ivo också att personal som hanterat C-vitamin och amygdalin centret saknar legitimation och verksamheten saknar utrustning för och rutiner kring att hantera akuta tillstånd hos patienter och kräver att detta åtgärdas.

Publicerad: