Honungsbin

Stopp för bidödande kemikalie hos betodlare

Av: 

TT

Humlan är en av de insekter som är känsliga för det giftiga växtskyddsmedlet Gaucho WS 70. Arkivbild.
Humlan är en av de insekter som är känsliga för det giftiga växtskyddsmedlet Gaucho WS 70. Arkivbild.

NYHETER

Ett av de giftigaste bekämpningsmedlen som finns på marknaden är nu definitivt på väg bort från Sverige.

Den dispens som getts till svenska betodlare får nobben av mark- och miljödomstolen vid Nacka tingsrätt.

Medlet anses bland annat ligga bakom bidöden på många håll i världen.

Kemikalieinspektionen beslutade i december förra året att ge nöddispens för betodlarna att använda det förbjudna medlet Gaucho WS 70. Men domstolen upphäver nu beslutet, då den anser att det inte funnits förutsättningar för att ge dispensen.

Rätten har bland annat tittat på risken för skador på bin och andra pollinerande insekter, och om det finns andra rimliga sätt att minska skördebortfallet. Den försiktighetsprincip som råder inom miljörätten har också haft betydelse.

– Det är en seger för miljön, men också en seger för att om EU förbjuder ett ämne efter en lång process och på mycket goda skäl, då ska det ju inte direkt kunna gå att ge dispens när det finns alternativ, och det faktiskt inte heller var så stora förväntade effekter på skörden, säger Karin Lexén, generalsekreterare för Naturskyddsföreningen.

"Behövt ett år till"

Enligt Kemikalieinspektionen finns det risk för en skördeminskning på i genomsnitt 10–15 procent om växtskyddsmedlet inte får användas, då skadeinsekter hotar att angripa fröer och plantor.

Anders Lindqvist, generalsekreterare för Betodlarna, beklagar domstolens beslut.

– Vi hade behövt ett år till på oss tillsammans med experter att utarbeta de strategier vi kommer att behöva ha i framtiden, strategier så att vi på ett förnuftigt sätt kan bekämpa de skadeinsekter vi måste bekämpa, utan att vi för den sakens skull behöver påverka nyttoinsekterna. De preparaten har vi inte i dag.

Beroende av dispenser

Domen är också oroande ur ett rättssäkerhetsperspektiv, anser han, då Sveriges ledande expertmyndigheter i frågan plockat fram alla tillgängliga fakta från expertisen, något som "tydligen inte räcker".

– Vi ser det som allvarligt för framtiden för svenskt lantbruk totalt, för det kommer att vara beroende av diverse dispenser framöver. Och kan man då inte lita på expertisen utan tvingas leva i osäkerhet, då ser vi allvarligt på det, säger Anders Lindqvist.

Bekämpningsmedlet Gaucho WS 70 innehåller ämnen som anses ligga bakom den kraftiga minskningen av bin och andra pollinerande insekter i många länder. Dispensen väckte därför stark kritik och överklagades av bland andra Naturskyddsföreningen. Mark- och miljödomstolen beslutade redan i slutet av februari att tillfälligt stoppa dispensen i väntan på dom.

ANNONS

Upp till 25% på solskydd för alla hudtyper - MEDS

Extern länk från MEDS

Beställ här

Publisert:

LÄS VIDARE

Upplysning om farliga ämnen inte självklar

ÄMNEN I ARTIKELN

Honungsbin

Vilda bin

Biodling

Kemikalieinspektionen