Vreden i vården

Iréne Svenonius: Därför behövs de inhyrda operationslagen

Stockholms finanslandstingsråd svarar på hårda kritiken

Av: 

Anders Johansson

NYHETER

Karolinska sjukhuset ska hyra in externa operationslag samtidigt som egen personal varslas.

Finanslandstingsrådet Iréne Svenonius anser att det inte är optimalt – men nödvändigt.

– Varje patient ska få sin operation så fort som möjligt, säger hon i en intervju med Aftonbladet.

Kritiken har varit hård mot att Karolinska går vidare med varslet av hundratals läkare och undersköterskor när vårdköerna ska betas av.

Samtidigt tar sjukhuset hjälp av bemanningsbolag för att klara av alla operationer. En absurd situation, anser exempelvis Johan Sand, anestesisköterska på Karolinska Huddinge.

Som högsta politiskt ansvarig för vården i hårt prövade region Stockholm vill Iréne Svenonius, M, tona ner hoten om uppsägningar. Hon menar att det inte är säkert att någon alls behöver gå. Och hon försvarar inhyrningen av personal.

”Man vill minska lidandet”

– Vi vet ju inte ännu om någon ska sluta på Karolinska, säger finanslandstingsrådet. Vad man varslat om är att man behöver göra personalförändringar. Man ökar antalet anställda inom vissa verksamheter och minskar inom andra.

– Att hyra in operationslag som sjukhuset har gjort, det handlar ju om att de vill beta av de väntetider på operationer och behandlingar som har blivit en följd av covid-19. Varje patient ska få sin operation så fort som möjligt. Man vill minska lidandet för dem som har väntat på höftledsoperation till exempel.

Varför kan inte befintlig personal göra det här jobbet?

– Det handlar ju om vilken kunskap personalen har. Att genomföra operationer, och assistera vid operationer – avancerade operationer – det kräver ju specialistkompetens. Och arbetar man inom en helt annan verksamhet på Karolinska är det inte med lätthet man kan gå över och bara ställa sig och assistera en läkare vid en operation.

Irene Svenonius finanslandstingsråd i Stockholms län besöker Nacka närsjukhus.

”Köerna borta nästa sommar”

Enligt den information Svenonius fått från Karolinska bedöms köerna vara borta till nästa sommar.

Men att hyra in extern personal, är det enda lösningen?

– Det är naturligtvis inte en optimal lösning att hyra in personal. Vi vill alltid ha fast anställd personal för att det leder till en kontinuitet i arbetslagen, och det ger därmed också högre kvalitet för patienterna.

– Samtidigt vill jag understryka: inom en rad av de här verksamheterna fortsätter Karolinska att öka sin bemanning och anställer sjuksköterskor. Det har sjukhuset haft som strategi sedan början av 2019, att öka antalet sjuksköterskor i hela sin verksamhet för att kunna klara operationer och för att ha fler vårdplatser öppna.

Hoppas på snabbt besked om varslen

Du säger att ingen kanske behöver sluta på Karolinska, hur går det ihop med att varslen ändå ligger kvar?

– Sjukhuset har sagt att man behöver göra förändringar av antal anställda utifrån att sjukhuset har fått nya uppdrag. Man ska öka inom vissa verksamheter och minska inom andra. Att varsla innebär att man säger att vi behöver se över hur vi ska genomföra den här förändringen .

– Och vi har ju en normal personalomsättning som innebär att man i början av det här året mer än halverade det varsel som lades i november. Nu ska man, tidigt i höst gå igenom igen och se hur läget är just nu. Varslet ligger ju på ungefär 250 personer.

– Jag hoppas ju självfallet att sjukhuset ger personalen besked så fort som möjligt om bedömningarna. Finns det några varsel som kommer gå över i regelrätta uppsägningar? Eller tror man att det går att hantera förändringarna i personalmixen på andra sätt?

Irene Svenonius, finanslandstingsråd i Stockholm besöker Nacka närsjukhus. Th Henrik Waara, verskamhetschef.

”Kan ställa om igen”

Är du inte orolig för att beredskapen för en ny coronavåg försämras om man genomför den här nedbemanningen?

– Jag är helt övertygad om att både Karolinska och våra andra sjukhus som både ställde om och ställde upp enormt under covid-19 kan göra det igen om det behövs!

Hur skulle du vilja beteckna beredskapen inför hösten?

– Som väldigt god! Våra sjukhusverksamheter samarbetar närmre än någonsin förr. Det är en av de fördelar vi har uppnått under pandemin. Sjukhusen samarbetar, hjälps åt, planerar tillsammans och det gör att vi har fått en betydligt bättre beredskap än tidigare.

– Och vi har nu, jämfört med februari 2020, en oerhört mycket närmre samverkan med kommunernas äldreomsorg.

Irene Svenonius finanslandstingsråd i Stockholms län besöker Nacka närsjukhus.

”Trygg med patientsäkerheten”

Kan du garantera att patientsäkerheten inte sätts i fara?

– Patientsäkerheten är ett verksamhetsansvar. Det är våra läkare, våra sjukhusledningar, och våra verksamhetsledningar på vårdcentraler som har ansvaret för patientsäkerheten. Vi i politiken säger att man alltid ska sätta patientsäkerheten främst. Det är grundbulten i hälso- och sjukvården.

Och hur känner du att det fungerar i praktiken?

– Jag känner en stor trygghet med den höga kompetens som finns i Stockholmsvården. Vi har läkare, sjuksköterskor, undersköterskor som är enormt kunniga.

Det finns personal som jobbat 12-13 timmar per dag, uppåt 65 timmar i veckan och som tycker att ni politiker inte förstått vilken insats de gjort. Det finns de som tycker att det knyter sig i magen när de hör ledningen tala. Är det någonting du känner igen?

– Det stämmer! Vi har sett det! Vi är djupt imponerade av deras insatser. Och det är också därför det var så otroligt viktigt för oss att se till att alla i Stockholmsvården som ville skulle kunna få fyra veckors semester denna sommar. Vi har slagit knut på hela vår organisation för att göra det möjligt.

”2 miljarder från staten”

I nästa vecka går region Stockholm in med en första ansökan från staten om drygt 2 miljarder kronor, pengar som ska täcka de kostnader som uppstått i vården under pandemin.

– Våra medarbetare har ställt upp något enormt under covid-19 och jag hyser en stor förväntan att finansministern ser behoven i hälso- och sjukvården av ytterligare resurser, säger Iréne Svenonius. Så att vi kan klara 2021 på ett bra sätt för personalens skull och för att våra patienter ska få vård i tid.

ANNONS

Hemmatest Covid-19 Antigentest finns nu i lager med SNABB leverans.

Extern länk från Quicktest

Köp här

Publisert:

LÄS VIDARE

Sköterskan om varslet: Helt absurd situation

ÄMNEN I ARTIKELN

Vreden i vården

Covid-19

Vård & omsorg

Irene Svenonius

Coronaviruset