Kommission: Inget sabotage av Estonias bogramp

TT

Publicerad 2024-03-03

Estonias bogramp bärgades i juli förra året. Arkivbild.

Det finns inga belägg för att Estonias haveri orsakades av ett sabotage av bogrampen. Det fastslår nu Haverikommissionen, rapporterar Sveriges Radio.

Bogrampen bärgades ur havet i somras och fördes till Tallinn. Där har Haverikommissionen låtit undersöka alla delar av rampen.

– Undersökningen visar att de skador som finns på rampen stämmer väl överens med den skadebeskrivning och händelsebeskrivning som har redogjorts för, säger Jörgen Zachau, utredningsledare vid Haverikommissionen, till radion.

Haverikommissionens viktigaste slutsats efter förlisningen var att fästena och låsen till Estonias bogvisir var underdimensionerade. När visiret lossnade forsade stora mängder vatten in på bildäck och fick fartyget att kantra.

Bogrampen, landgången för bilar som enligt haverirapporten slets upp när visiret lossnade, har genom åren varit föremål för spekulationer och konspirationsteorier. Däribland att förlisningen skulle ha föranletts av en explosion. Dessa spekulationer kan avskrivas, enligt Zachau.

– Vi har inte hittat någonting som tyder på sprängning eller något annat.

Det är i år 30 år sedan förlisningen den 28 september 1994 då 852 personer, varav 501 svenskar, omkom.

Rättad: I en tidigare version angavs fel antal dödsoffer.