Möjliga orsaken till takrasen: ”Ekonomisk aspekt men även okunskap”

På kort tid har flera tak rasat in och människor kommit till skada. Roberto Crocetti, professor i träkonstruktion vid KTH, ställer sig kritisk till att snömängder pekas ut som orsaken – och pekar i stället på fel i konstruktionen.

Läs hela artikeln med

Följ ämnen i artikeln