Adhd-medicin kan minska risken att dö i förtid

Petra Hedbom/TT

Publicerad 2024-03-12

Genom att kort tid efter diagnos påbörja läkemedelsbehandling kan personer med adhd minska risken att dö i förtid. Mest minskar risken att dö av onaturliga orsaker som olyckor och överdoser, enligt en studie av svenska patienter.

Att personer med diagnosen adhd har en ökad risk att dö i förtid har visats i tidigare studier. Nu har forskare tittat närmare på om medicinering kan minska den risken. Och så verkar det vara enligt en studie som publicerats i tidskriften Jama.

– Det kan bero på att adhd-läkemedel lindrar några av kärnsymtomen vid adhd och ger ökad impulskontroll och beslutsfattande. Det i sin tur kan leda till att minska risken för dödliga händelser, inte minst oavsiktlig förgiftning, säger Zheng Chang, forskare inom medicinsk epidemiologi och biostatistik vid Karolinska institutet och en av studieförfattarna.

Minskade med en fjärdedel

Forskarna har använt sig av data från närmare 150 000 svenskar mellan 6 och 64 år som diagnostiserats med adhd mellan 2007 och 2018. De följde personerna i upp till två år och jämförde risken att dö under den tiden mellan de som hade börjat med medicinering inom tre månader efter diagnos och de som inte gjort det.

Risken att dö av onaturliga orsaker minskade med en fjärdedel för dem som fått läkemedelsbehandling. Studien är en observationsstudie och det går därför inte att säga att det är behandlingen som leder till den minskade risken att dö i förtid. Men forskarna menar att den pekar mot att det kan vara viktigt att påbörja läkemedelsbehandling tidigt.

– De läkemedel som det främst handlar om i studien är metylfenidat, säger Zheng Chang.

Negativa aspekter

Det finns också negativa aspekter med läkemedel som förskrivs vid adhd. Samma forskargrupp har tidigare sett ett samband mellan behandlingen och en ökad risk för hjärt-kärlsjukdom. Enligt Zheng Chang är det alltid viktigt att göra en balanserad avvägning för varje individ när man påbörjar en behandling.

– Men den ökade risken vi såg handlade framför allt om högt blodtryck och kärlsjukdomar som inte är dödliga.

Den aktuella studien har bara följt deltagarna under två år och den totala risken att dö under den tiden är inte särskilt hög. Forskarna kommer nu att gå vidare med längre uppföljningar.

De kommer också att studera effekter och mekanismer för olika typer av adhd-mediciner och hur doser, behandlingslängd och könsskillnader kan påverka utfallet.