Cementa: Politiskt agerande krävs för att rädda verksamheten

Tvingas kalkbrottet i Slite att slå igen kan 400 000 svenska jobb vara hotade.

Företaget Cementa menar att regeringen måste besluta om undantag från lagen för att undvika en akut cementkris.

– Det kommer krävas ett aktivt agerade från politiken, säger hållbarhetschefen Karin Comstedt Webb.

Cementproduktionen i gotländska Slite hotas av nedstängning. Anledningen är att företaget Cementa nekats nytt tillstånd att bryta kalk som är en viktig beståndsdel i cement.

Den 31 oktober löper nuvarande tillstånd ut. Cirka 75 procent av landets cementproduktion till byggsektorn kan tvingas att slå igen.

Sveriges industriella ryggrad har ryckt ut och varnat för konsekvenserna.

Byggföretagen beräknar att 200 000 till 400 000 jobb är hotade.

Cementas fabrik i Slite på Gotland.
Cementas fabrik i Slite på Gotland.

Vill få undantag från lagen

Centralt i fallet är Mark- och miljööverdomstolens beslut om att avvisa Cementas ansökan om ett nytt tillstånd för kalkbrytning. Rätten hävdar att företaget inte kunnat klarlägga hur en utvidgning av kalkbrottet skulle påverka grundvattnet.

Cementa håller inte med och har överklagat till Högsta domstolen, HD.

Om HD inte vill pröva fallet pekar det mesta på att en ny ansökan måste göras.

Men inget av detta kommer kunna rädda produktionen undan den akuta krisen, menar företaget.

– Det kommer krävas ett aktivt agerade från politiken. Man måste skapa vissa ventiler i miljölagstiftningen, men det betyder inte att man tullar på miljökrav utan endast att verksamheten kan bedrivas vidare med samma höga miljökrav som idag under begränsad tid, säger hållbarhetschefen Karin Comstedt Webb.

Samhället har inte råd att misslyckas, menar hållbarhetschefen.

– Egentligen är det inte alternativ att inte hitta en lösning.

Cementas hållbarhetschef Karin Comstedt Webb.
Cementas hållbarhetschef Karin Comstedt Webb.

”Vårdslösa beslut av regeringen”

De stora konsekvenserna för industri och arbetstillfällen gör att frågan nått högsta politiska nivå. I ett inlägg på sociala medier går moderatledaren Ulf Kristersson till frän attack mot regeringens hantering av frågan.

”Tyvärr finns det är rödgrön tråd i allt detta. Det här är bara det senaste exemplet på vårdslösa beslut av regeringen som hotar svensk basindustri”

Kristersson kräver svar från näringsminister Ibrahim Baylan (S) som kommer delta i ett extrainkallat möte i riksdagens näringsutskott den 4 augusti.

Hittills har regeringsföreträdare understrukit att situationen är allvarlig, men utan några klara besked om vad man är beredd att göra.

När handelsminister Anna Hallberg (S) fick frågan om vem som bär ansvar för situationen, svarade hon TT:

– Nu ska vi inte peka finger, nu måste vi hitta lösningar.

Aftonbladet har sökt Ulf Kristersson som tackat nej till en intervju.

Tidningen har även sökt ministrarna Ibrahim Baylan och Anna Hallberg.

Publisert:

LÄS VIDARE