Försäkringshöjdare gav bort lägenhet - fick styrelsepost

NYHETER

Torbjörn Callvik, vd för kundägda försäkringsbolaget Brandkontoret, gav en av företagets hyresrätter till näringslivstoppen Caroline af Ugglas.

Senare fick Callvik en välbetald styrelsepost hos pensionsbolaget AMF – där af Ugglas representerar en av ägarna.

– Jag tycker det är förskräckligt att säga att jag skulle fått min plats i AMF:s styrelse på grund av att det skulle vara ett förhållande, en muta, säger Torbjörn Callvik.

Torbjörn Callvik och Caroline af Ugglas har följts åt under sina karriärer och var tidigare kollegor på Skandia.

I dag är Torbjörn Callvik vd för Stockholms stads Brandförsäkringskontor, även känt som Brandkontoret.

Ägs av kunderna

Det är ett försäkringsbolag som ägs av sina kunder – bostadsrättsföreningar och fastighetsägare som huserar tiotusentals stockholmare.

Även allmännyttan, några av de kommunala bostadsbolagen, äger fastigheter som har försäkrats hos Brandkontoret.

Caroline af Ugglas är i dag vice vd för Svenskt Näringsliv.

Foto: Svenskt Näringsliv
Caroline af Ugglas.

De äger pensionsbolaget AMF - som förvaltar över 500 miljarder kronor åt omkring fyra miljoner pensionssparare - tillsammans med LO.

Caroline af Ugglas sitter även i styrelsen för AMF.

För två år sedan fick hon en av Brandkontorets hyresrätter på Östermalm av Torbjörn Callvik.

Styrelsen visste inget

Totalt äger Brandkontoret drygt 500 hyresrätter i Stockholms innerstad.

Torbjörn Callvik uppger att de ska följa rekommendationen om att ge 50 procent av sina lediga lägenheter till bostadskön.

Utöver det är det han som vd som har störst ansvar för vilka som får hyresrätter.

Bland annat kan Torbjörn Callvik ge lägenheter till anställda.

– Det kan de få, efter lång och trogen tjänst, säger han.

Caroline af Ugglas har aldrig arbetat åt Brandkontoret.

Men trots det fick hon en hyresrätt på Östermalm av Torbjörn Callvik under 2015.

Det finns fall där Brandkontoret inte accepterat att en hyresgäst haft dubbla boenden.

Men Caroline af Ugglas fick lägenheten - trots att hon även var ägare till ett lantbruk strax utanför Stockholm som har ett taxeringsvärde på närmare 55 miljoner kronor.

Aftonbladet har pratat med tre före detta styrelseledamöter hos Brandkontoret.

Foto: Brandkontoret
Torbjörn Callvik.

De uppger att Torbjörn Callvik inte frågade om hans tidigare Skandia-kollega skulle få lägenheten - istället för någon i bostadskön.

– Jag visste inte om det. Jag hade ingen aning, säger en ledamot.

Fick styrelseuppdrag

Drygt 1,5 år efter att Caroline af Ugglas fick lägenheten, nu under våren, hade pensionsbolaget AMF årsstämma.

Vid årsstämman valdes det in en ny styrelseledamot, utsedd av Svenskt Näringsliv.

Det blev Torbjörn Callvik.

Det prestigefyllda styrelseuppdraget kan ge en extrainkomst på 115 000 kronor per år, enligt den senaste årsredovisningen.

Aftonbladet har försökt boka in en tv-intervju med Torbjörn Callvik.

Han har inte velat ställa upp.

Men när Aftonbladet konfronterar honom utanför Brandkontorets kontor svarar han på frågor.

Han säger att Caroline af Ugglas fick lägenheten på grund av att hon hade tipsat om aktieaffärer.

– Caroline af Ugglas har vi en affärsrelation med 2015. Så har hon fått en lägenhet hos oss, ja.

Men vad har ni för affärsrelation med henne?

Hon har ju, som du vet själv, ett förflutet som har kunnat ge oss råd om olika aktieplaceringar och så. Och det är där hon har hjälpt oss.

”Jag har aldrig arbetat för Brandkontoret”

Caroline af Ugglas nämner inget om aktierådgivning när Aftonbladet första gången frågar om lägenheten.

Enligt henne fick hon lägenheten efter en förfrågan.

”Jag står i bostadsförmedlingens kö samt har haft förfrågningar ute hos några privata hyresvärdar, däribland Brandkontoret, sedan ett antal år tillbaka. 2015 fick jag möjlighet att hyra av Brandkontoret, vilket jag tackade ja till”, kommenterar hon.

På frågan om hon har arbetat för Brandkontoret eller fått någon ersättning av dem svarar hon:

”Nej jag har aldrig arbetat för Brandkontoret”.

När Aftonbladet senare frågar om varför Torbjörn Callvik tar upp aktierådgivning svarar hon så här:

”Det syftar på att jag vid några tillfällen diskuterat Brandkontorets aktieplaceringar med Torbjörn och i samband med det gett min syn på de aktuella bolagen. Jag får ofta sådana frågor och brukar då kunna ge några enklare råd om portföljkonstruktion och risker, det tar jag förstås inte betalt för.”

Fick efter förfrågan

På frågan om hur hon ser på att Torbjörn Callvik fick en plats i AMF:s styrelse svarar hon:

”Jag utser vare sig mig själv eller övriga i styrelsen i AMF. Svenskt Näringsliv har som en av ägarna i AMF rätt att utse fyra styrelseledamöter, varav jag är en av de utsedda ledamöterna och Torbjörn Callvik en annan. Torbjörn är liksom jag utsedd av Svenskt Näringsliv på yrkesmässiga meriter.”

Berättade inte för AMF

I dag har omkring fyra miljoner pensionssparare sina pengar hos AMF.

AMF:s regler innebär att verksamheten ska bedrivas med en hög affärsmoral.

När Torbjörn Callvik fick en styrelsepost berättade han inte att han tidigare försett Caroline af Ugglas med en lägenhet.

Jag har ingen anledning om att prata med styrelsen i AMF om det, säger han.

Du har inte berättat att du gett Caroline af Ugglas en lägenhet?

– Nej varför skulle jag göra det?

Eftersom du har fått en post där?

Nej, det har jag inte gjort.

Men det har ju ett oerhört värde. En våning inne i stan?

Jag säger det som jag säger igen. Vi har följt vår policy. Vi har erbjudit henne en möjlighet att ha den här lägenheten. Hon kommer inte göra några affärer på den. Du får ställa de frågorna till Svenskt Näringsliv. Jag tycker det är förskräckligt att säga att jag skulle fått min plats i AMF:s styrelse på grund av att det skulle vara ett förhållande, en muta.

”Kalla det möjligen ett privilegium”

Två dagar efter intervjun, där han uppgav att Caroline af Ugglas hjälpt till med aktierådgivning, skriver han:

”Caroline af Ugglas har inte erhållit någon ersättning eller haft något officiellt uppdrag för Brandkontoret”.

Varför fattade du beslutet att din före detta Skandia-kollega skulle få en lägenhet?

”Kalla det möjligen ett privilegium men som privat fastighetsägare har vi ju möjligheten att fördela lägenheter själva. I vårt fall sker det enligt en policy som alltså togs fram 2000.

När det gäller Carolina af Ugglas kan det i sammanhanget vara värt att poängtera att hon inte har ett vanligt bostadskontrakt. Hon har i avtal avsagt sig besittningsrätten till sin övernattningslägenhet, en tvårummare, som innebär att hon förbundit sig att lämna tillbaka sin bostad i samband med att hon inte längre har en anställning i Stockholm.”

Aftonbladet har begärt ut avtalet där af Ugglas avsäger sig besittningsrätten, men Torbjörn Callvik har inte lämnat ut det.

Enligt Caroline af Ugglas rör det sig om ”en frivillig överenskommelse som inte behöver stadfästas av hyresnämnden” och hennes besittningsrätt till lägenheten upphör då hon ”inte längre har behov av den”.

Aftonbladet har under närmare en månad försökt få ut Brandkontorets policy för hur vd:n kan fördela hyresrätter, men Torbjörn Callvik har vägrat lämna ut den.