Teorin: ”Noaks ark” är vår sista chans

Svenske professorn om mänsklighetens framtid

Professor Torbjörn Tännsjö ser två möjliga vägar för oss att överleva:

En global despoti.

Eller en modern Noaks ark.