Hovrätten ändrar straffet för mordet på 17-åriga Wilma

Domstolen dömer Tishko Ahmed till 18 års fängelse

Hovrätten sänker straffet för Tishko Ahmed.

Livstidsstraffet ändras till 18 års fängelse för mordet på Wilma Andersson, 17.

”Omständigheterna har inte varit så synnerligen försvårande att det finns skäl för livstids fängelse”, skriver hovrätten i ett pressmeddelande.

Tishko Ahmed dömdes till livstids fängelse för mordet på 17-åriga Wilma Andersson i Uddevalla, vilket han överklagade.

Hovrätten sänker nu straffet för Ahmed och ändrar tingsrättens domslut. Fängelsestraffet tidsbestäms till 18 år.

Anledningen till att hovrätten väljer att ändra livstidsdomen beror på flera saker. Bland annat menar hovrätten att ett livstids fängelsestraff endast ska tillämpas då det högst tidsbestämda straffet för mord (18 år) inte anses som tillräckligt.

Man skriver att man i stort gör samma bedömningar som tingsrätten i fråga om vad som skett, men anser att en del av gärningsbeskrivningen som rör arten av det våld som lett till hennes död inte är styrkt, skriver hovrätten.

Hovrätten har även hänvisat till vissa luckor i utredningen. Till exempel har man inte kunnat gå närmare in på omfattningen av våldet som Wilma utsatts för – eller hur länge våldet pågått.

Man har heller inte kunnat fastställa någon direkt dödsorsak.

Dessutom menar hovrätten att det inte finns något som visar på att Tishko Ahmed haft avsiktsuppsåt att utföra mordet.

Tishko Ahmed på väg in till hovrättsförhandlingarna.
Tishko Ahmed på väg in till hovrättsförhandlingarna.

”Försvårande omständigheter”

Hovrätten konstaterar dock att det finns flera försvårande omständigheter som gör att straffet ska sättas högre än utgångspunkten om 14 år för mord.

”Som tingsrätten har anfört utförde Tishko Ahmed det dödliga våldet mot Wilma Andersson, som var närstående till honom och dessutom yngre och fysiskt underlägsen”, skriver man i domen.

Man menar dessutom att en annan anledning är att brottet begicks i Tishko Ahmed och Wilmas gemensamma bostad. Även sättet som Ahmed har hanterat den döda kroppen tas in i hovrättens bedömning som skriver:

”Brottet mot griftefrid i sig allvarligt. Tishko Ahmed hanterade Wilma Anderssons avlidna kropp på ett mycket förnedrande sätt och undanskaffade kroppen, vilket innebär ett fortsatt lidande för hennes anhöriga”.

Har nekat till brott

Den 23-årige ex-pojkvännen har hela tiden nekat till brott. Detta trots att en av flickans kroppsdelar hittades gömd i hans garderob. Ahmed har dömts för såväl mord som brott mot griftefriden.

Hovrättens dom kan överklagas till Högsta domstolen. HD prövar dock bara rättsfall som bedöms kunna bli vägledande som prejudikat.

Mördade Wilma.
Mördade Wilma.
Publisert:

LÄS VIDARE